Harald Martin Hjelle

Avdeling for logistikk
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4771214241
Studiested
Molde
Kontornr.
A1.080

Arbeidsområder

 • Underviser i transportøkonomiske emner og logistikk
 • Forsker blant annet på transport og miljø, med hovedfokus på sammenligning av miljøegenskapene til alternative transportformer
 • Har ansvaret for PhD Logistics programmet som leder av doktorgradsutvalget for logistikk
 • Sitter eier-representant i styret for Møreforsking AS

Bakgrunn

 • Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1989
 • Jobbet de første årene av karrieren som forsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI)
 • Har siden 1992 vært ansatt ved Høgskolen i Molde (først MRDH), først som amanuensis og førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, senere som professor i transportøkonomi
 • Har jobbet med, og ledet, oppdrags- og bidragsforskning i hele karrieren, først i regi av TØI, så i regi av Møreforsking Molde. Prosjektene har vært finansiert blant annet av EU og Norges Forskningsråd.
 • Tok doktorgrad ved NTNU, Institutt for Samferdselsteknikk i 2003 på temaet vegbruksavgifter
 • Har hatt mange ulike verv og funksjoner ved høgskolen - blant annet studieleder, instituttleder, prorektor og viserektor for forskning. Er nå leder av doktorgradsutvalget for logistikk.
 • Har ledet TØI-kurset (etterutdanningskurs i samferdsel) i 13 år
 • Har, og har hatt, ulike styreverv, - i hovedsak innen forskning og utdanningssektoren

Prosjekter

Publikasjoner

 • Lin, Ning & Hjelle, Harald M. (2021). Supply chain solutions to upstream buyer consolidation with green and resilient supply chain designs in the China-Europe containerized cargo flows. I Hernández, Jorge E.; Li, Dong; Jiménez-Sánchez, José Elías; Cedillo-Campos, Miguel Gaston & Wenping, Luo (Red.), Collaborative logistics and intermodality : integration in supply chain network models and solutions for global environments. Springer. ISSN 978-3-030-50958-3. s. 27–51. doi: 10.1007/978-3-030-50958-3.
 • Yang, Zaili; Wang, Y; Li, D; Hjelle, Harald M.; Yan, X. & Shi, X [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Challenges and developments in integrated container supply chains : a research agenda on Europe-China research network on integrated container supply chains (ENRICH) project. I Hernández, Jorge E.; Li, Dong; Jiménez-Sánchez, José Elías; Cedillo-Campos, Miguel Gaston & Wenping, Luo (Red.), Collaborative logistics and intermodality : integration in supply chain network models and solutions for global environments. Springer. ISSN 978-3-030-50958-3. s. 1–15. doi: 10.1007/978-3-030-50958-3.
 • Lin, Ning; Hjelle, Harald M. & Bergqvist, Rickard (2020). The impact of an upstream buyer consolidation and downstream intermodal rail-based solution on logistics cost in the China-Europe container trades. Case Studies on Transport Policy. ISSN 2213-624X. 8(3), s. 1073–1086. doi: 10.1016/j.cstp.2020.03.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Shaton, Katerina; Hervik, Arild & Hjelle, Harald M. (2020). The environmental footprint of natural gas transportation: LNG vs. Pipeline. Economics of Energy & Environmental Policy. ISSN 2160-5882. 9(1), s. 1–19. doi: 10.5547/2160-5890.8.2.ksha.
 • Svindland, Morten & Hjelle, Harald M. (2019). The comparative CO<inf>2</inf> efficiency of short sea container transport. Transportation Research Part D: Transport and Environment. ISSN 1361-9209. 77, s. 11–20. doi: 10.1016/j.trd.2019.08.025.
 • Svindland, Morten; Monios, Jason & Hjelle, Harald M. (2019). Port rationalization and the evolution of regional port systems : the case of Norway. Maritime Policy & Management. ISSN 0308-8839. 46(5), s. 613–629. doi: 10.1080/03088839.2019.1574988.
 • Lin, Ning; Hjelle, Harald M.; Cullinane, Kevin; Bergqvist, Rickard Y; Eidhammer, Olav & Wang, Yuhong [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Potential solutions to upstream buyer consolidation in the China-Europe container trades : An exploratory study. I Zhang, Runtong; Zhang, Juliang; Hensher, David; Fu, Xiaowen; Hua, Guowei & Tang, Mincong (Red.), International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences (LISS 2016) : Proceeding. IEEE. ISSN 978-1-5090-1101-8. s. 1–11. doi: 10.1109/LISS.2016.7854484.
 • Jensen, Arne K; Bergqvist, Rickard Y; Hjelle, Harald M. & Lekakou, Maria B. (2016). The perception and image of shipping. WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA). ISSN 1651-436X. 15(1), s. 41–78. doi: 10.1007/s13437-015-0077-1.
 • Jæger, Bjørn & Hjelle, Harald M. (2015). Handling multi-party complexities in container flows in the upstream oil and gas supply Chain : potential lessons for an application to intercontinental container supply chains. I ., IEEE (Red.), The 3rd International Conference on Transportation Information and Safety ICTIS), June 25 – June 28 2015, Wuhan, China. IEEE. ISSN 978-1-4799-8693-4. s. 661–668. doi: 10.1109/ICTIS.2015.7232128.
 • Hjelle, Harald M. (2015). Pollution or poor competitiveness - Short sea shipping between the devil and the deep blue sea? Early impacts of the new SECA regime for maritime transport. I Jæger, Bjørn (Red.), NOFOMA 2015 : Post Conference Proceedings, Molde, 3-5 June 2015, Nordic Logistics Research Network. Nordic Logistics Research Network. ISSN 978-82-7962-207-9. s. 95–111.
 • Hjelle, Harald M. (2014). Atmospheric Emissions of Short Sea Shipping Compared to Road Transport Through the Peaks and Troughs of Short-Term Market Cycles. Transport reviews. ISSN 0144-1647. 34(3), s. 379–395. doi: 10.1080/01441647.2014.905649.
 • Hjelle, Harald M. (2012). The Comparative Environmental Performance of Freight Transport Chains – why do the models provide different answers? Proceedings : European Transport Conference. ISSN 1474-9122. s. 1–43.
 • Möller, Dietmar P.F.; Blümm, Clara; Hjelle, Harald M. & Pawlik, Thomas (2012). A simulation based analysis in offshore wind energy technology and services. I Crosbie, Roy; Vakilzadian, Hamid; Ericsen, Terry & Huntsinger, Ralph (Red.), Grand Challenges in Modeling and Simulation Symposium 2012 (GCMS 2012). Curran Associates, Inc.. ISSN 9781618399830. s. 51–55.
 • Hjelle, Harald Martin (2011). The double load factor problem of Ro- Ro shipping. Maritime Policy & Management. ISSN 0308-8839. 38(3), s. 235–249. doi: 10.1080/03088839.2011.572697.
 • Hjelle, Harald Martin (2010). Short Sea Shipping's Green Label at Risk. Transport reviews. ISSN 0144-1647. 30(5), s. 617–640. doi: 10.1080/01441640903289849.
 • Hjelle, Harald Martin (2007). A model for estimating road wear on in-service roads. International Journal of Pavement Engineering. ISSN 1029-8436. 8(3), s. 237–244.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelle, Harald Martin (2010). A foundation of road user charges : a theoretical and empirical basis for socially efficient road user charges, with main emphasis on heavy goods vehicles. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 9783639311815. 241 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelle, Harald Martin (2021). Nullutslipp: Står sjøveien for fall? Tidens Krav. s. 8–9.
 • Hjelle, Harald M. & Bråthen, Svein (2021). Nullutslipp og selvkjøring : hvor går persontransportpolitikken? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 22–23.
 • Hjelle, Harald M. (2021). Slik endrer konteinerkrisa prisen på årets julegaver. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K.; Bøyum-Folkeseth, Linda; Hansson, Lisa; Halse, Lise Lillebrygfjeld; Guvåg, Bjørn & Vik, Erlend [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra toppen av Haugen : Linda tok gullet! Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Hjelle, Harald M. (2018). Kostnads- og miljøgevinster ved smarte logistikkløsninger i Kina-Skandinavia-logistikken.
 • Halvorsen, Hanne Schander; Lauritzen, Kai Erik & Hjelle, Harald M. (2018). Vil kineserne satse på Raumabanen? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Hjelle, Harald M. (2017). Hvilken godstransport er mest miljøvennlig?
 • Lin, Ning & Hjelle, Harald M. (2017). CO2 EMISSIONS MITAGATION POTENTIAL OF BUYER CONSOLIDATION ACTIVITY AND RAIL-BASED INTERMODAL TRANSPORT IN THE CHINA-EUROPE CONTAINER SUPPLY CHAINS.
 • Lin, Ning; Hjelle, Harald M. & Bergqvist, Rickard Y (2017). Cost Saving Potential of Upstream Buyer Consolidation and Downstream Intermodal Rail-based Solutions in the China-Europe Container Trades.
 • Shaton, Katerina; Hervik, Arild & Hjelle, Harald M. (2016). Environmental Footprint of Gas Transportation: LNG vs. Pipeline.
 • Vingen, Anita & Hjelle, Harald M. (2016). Skoas reise og klimaavtrykk. Høgskolen i Molde forskar på potensialet for meir klimagunstig sjøkontainarfrakt for langreiste varer. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Hjelle, Harald M. (2016). Dine skos miljøfotavtrykk kan bli mindre. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 38–39.
 • Svindland, Morten; Monios, Jason & Hjelle, Harald M. (2016). Port Choice and the Evolution of Feeder Systems: the Case of Norway.
 • Lin, Ning; Hjelle, Harald M.; Cullinane, Kevin; Bergqvist, Rickard Y; Eidhammer, Olav & Wang, Yuhong [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Potential Solutions to Upstream Buyer Consolidation in the China-Europe Container Trades.
 • Lin, Ning; Hjelle, Harald M.; Cullinane, Kevin; Eidhammer, Olav; Bergqvist, Rickard Y & Wang, Yuhong [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Upstream Buyer Consolidation and Downstream Short Sea Shipping in the Asia-Europe Sea Container Supply Chain – An Exploratory Study.
 • Hjelle, Harald M. (2016). Hvilken godstransportform er mest miljøvennlig?
 • Hjelle, Harald M. (2016). Upresis diagnose gir feil medisin? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Hjelle, Harald M.; Hoseth, Jan Arve & Langva, Nils Erik (2015). Varestrømmer fra Kina kan gi mer gods på kjøl. [Fagblad]. Logistikk & Ledelse.
 • Hjelle, Harald M. (2015). ”Fra dampbåt til Møreaksen” – utvikling i lokal samferdsel etter krigen.
 • Hjelle, Harald M. & Bråthen, Svein (2015). Båt er ofte best, men laksen kjører lastebil. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Hjelle, Harald M. (2015). Pollution or poor competitiveness - Short sea shipping between the devil and the deep blue sea? Early impacts of the new SECA regime for maritime transport.
 • Svindland, Morten & Hjelle, Harald M. (2014). The Comparative CO2 efficiency of short sea container transports.
 • Hjelle, Harald M. (2014). Inne i 17-åringens hode? Sjøfartens image og sjøfarten som karriereveg.
 • Hjelle, Harald M. (2014). Perceptions of shipping and strategies for improving its image.
 • Hjelle, Harald M. & Ludt, Øyvind (2013). Gir logistikk-undervisning på YouTube. [Internett]. www.mtlogistikk.no.
 • Jensen, Arne ; Bergqvist, Rickard ; Hjelle, Harald M. & Lekakou, Maria B. (2013). The image of shipping – perceptions of pupils in upper secondary schools in Sweden, Norway, and Greece.
 • Hjelle, Harald M. & Fridell, Erik (2012). When is Short Sea Shipping Environmentally Competitive? I Oosthuizen, Jacques (Red.), Environmental Health - Emerging Issues and Practice. IntechOpen. ISSN 978-953-307-854-0. s. 3–20.
 • Möller, Dietmar P. F.; Blümm, Clara; Hjelle, Harald M. & Pawlik, Thomas (2012). A simulation based analysis in offshore wind energy technology and services.
 • Hjelle, Harald M. (2012). Do recruitment initiatives of the maritime industry communicate well with generation Y?
 • Hjelle, Harald M. (2012). Kompetanse avgjørende i tøffe tider. Logistikk Nettverk. s. 24–25.
 • Hjelle, Harald M. (2012). Om å undervise voksne som vil lære noe nytt.
 • Hjelle, Harald M. (2011). Miljøegenskaper ved uike transportløsninger - noen betraktninger ut fra konkrete case.
 • Hjelle, Harald Martin (2011). Deltar i stort EU-prosjekt. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Hjelle, Harald Martin (2011). The comparative environmental performance of a modern short sea pallet liner operation with multiple port calls.
 • Bø, Ola & Hjelle, Harald Martin (2011). The coming of age of RFID in the supply network : a comparative case study.
 • Hjelle, Harald M. (2010). The double load factor problem of ro-ro shipping.
 • Hjelle, Harald M. & Fridell, Erik (2010). When is short sea shipping environmentally competitive?
 • Hjelle, Harald Martin (2010). Midt-Norge ikke nok. [Avis]. Romsdals Budstikke - Næring, s. 10-11.
 • Hjelle, Harald Martin (2010). Pluss 10 mill. : budsjettstemning på Høgskolen i Molde. [Avis]. Romsdals Budstikke, s. 8.
 • Hjelle, Harald Martin (2010). The environmental performance of alternative modes of freight transport.
 • Bø, Ola & Hjelle, Harald Martin (2009). Mapping information streams for TPL coordination. I Hertz, Susanne (Red.), 21st Annual NOFOMA Conference : Proceedings / editor: Susanne Hertz. Jönköping International Business School. ISSN 9789186345013. s. 111–127.
 • Hjelle, Harald Martin (2009). Hvilken godstransportform er mest miljøvennlig?
 • Bø, Ola & Hjelle, Harald Martin (2009). Mapping information streams for TPL coordination.
 • Hjelle, Harald Martin (2008). Road pricing - with European cases.
 • Bråthen, Svein; Hervik, Arild & Hjelle, Harald Martin (2008). Høyhastighet i Norge - en sporvogn til besvær? Del II. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 166(02.06.2008), s. 31–31.
 • Bråthen, Svein; Hervik, Arild & Hjelle, Harald Martin (2008). Høyhastighet i Norge - en sporvogn til besvær? Del I. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 166(31.05.2008), s. 56–56.
 • Hjelle, Harald Martin; Hervik, Arild & Bråthen, Svein (2008). En sporvogn til besvær? Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. 126(30.04.2008).
 • Hjelle, Harald Martin (2008). Kan sjøtransporten tilfredsstille kravene til moderne logistikk?
 • Hjelle, Harald Martin (2008). Samferdselens eksterne kostnader.
 • Olsen, Kai A. & Hjelle, Harald Martin (2007). Den siste sjåfør. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983. 141(27.07.2007).
 • Hjelle, Harald Martin (2007). Samferdselens eksterne kostnader.
 • Hjelle, Harald Martin (2007). Logistikktrender og sjøtransport - hummer og kanari?
 • Olsen, Kai A. & Hjelle, Harald Martin (2007). Smarte biler som klarer seg selv. Samferdsel. ISSN 0332-8988. 46(4), s. 20–21.
 • Hjelle, Harald Martin (2006). Master i samferdsel : nytt utdanningstilbud. [Avis]. Transportforum (5-2006).
 • Hjelle, Harald Martin (2006). Samarbeid i Norges ledende logistikkmiljø : Timpex og Høgskolen i Molde. [Avis]. Timpex - Transportstyring (1-2006).
 • Hjelle, Harald Martin (2006). Marginalkostnadsprising for sjøtransport - status og forskningsmessige utfordringer.
 • Hjelle, Harald Martin (2006). Shipping & Logistics.
 • Hjelle, Harald Martin (2006). A level playing field for short sea transport providers? : a comparative analysis of costs and user charges for short sea and land based transport solutions. I AET, London (Red.), Proceedings of the European Transport Conference 2006, Strasbourg 18-20. sept. 2006. Association for European Transport (AET).
 • Hjelle, Harald Martin (2004). Estimating road wear costs on in-service roads.
 • Hjelle, Harald Martin (2003). Tunge biler sliter mindre på vegene enn tidligere antatt. Samferdsel. ISSN 0332-8988. s. 24–26.
 • Hjelle, Harald Martin (2003). Prising og vegprising. Samfunnsøkonomisk prissettings-teori anvendt på samferdsel - Forelesning på doktorgradskurset DIB4290 Transportøkonomi.
 • Hjelle, Harald Martin (2002). The FAMAROW model : estimating marginal contribution to road wear costs on in-service roads.
 • Hjelle, Harald Martin (2002). CATERU - En modell for beregning av optimale vegbruksavgifter.
 • Hjelle, Harald Martin (2001). Estimering av marginal vegslitasje. Bruk av ATK/WIM-data kombinert med slitasjemålinger fra VDB for å beregne kjøretøyers marginale bidrag til vegnedbrytningen.
 • Hjelle, Harald M.; Lin, Ning; Bergqvist, Rickard Y; Eidhammer, Olav; Mangan, John & Yang, Zaili [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Alternative supply chain designs for containerized cargo from China to peripheral regions in Europe : final report of the SeaConAZ project. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-317-7.
 • Hovi, Inger Beate; Bråthen, Svein; Hjelle, Harald M. & Caspersen, Elise (2014). Rammebetingelser i transport og logistikk. Transportøkonomisk Institutt. ISSN 978-82-480-1564-2.
 • Oterhals, Oddmund; Hjelle, Harald M.; Hervik, Arild & Bråthen, Svein (2012). Nyfrakt II : virkemidler for fornying av nærskipsflåten. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-175-3.
 • Hjelle, Harald Martin & Bø, Ola (2011). Implementering av IT‐systemer i verdikjeden for frossen fisk : sluttrapport for FIESTA‐prosjektet. Møreforsking Molde. ISSN 9788278301609.
 • Hjelle, Harald Martin & Bø, Ola (2011). Sporbarhet, RFID og frossen fisk : om potensialet til innføring av RFID‐basert sporingsteknologi i forsyningskjeden for frossen fisk  . Møreforsking Molde. ISSN 9788278301586.
 • Hjelle, Harald M. (2010). FIESTA-skolen : etterutdanning tett på egen verdikjede. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-151-7.
 • Herse, Øyvind & Hjelle, Harald Martin (2007). Regionale havnesamarbeidsmodeller for økt konkurransekraft? : en forstudie til en evaluering av norske regionale havnesamarbeidsmodeller. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-105-0.
 • Bråthen, Svein; Eriksen, Knut Sandberg; Hjelle, Harald Martin; Johansen, Steinar; Lillebakk, Leif Magne & Lyche, Lage [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). Samfunnsmessige analyser innen luftfart : del 2: eksempelsamling. Møreforsking Molde AS. ISSN 82-7830-093-3.
 • Hjelle, Harald Martin (2006). Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten. Møreforsking Molde. ISSN 978-82-7830-102-9.
 • Gullberg, Bjørn Olav; Halskau, Øyvind; Hjelle, Harald Martin; Oterhals, Oddmund & Rausand, Marvin (2005). Basis for internal logistics strategy study at Nyhamn. Møreforsking Molde AS. ISSN 0806-0789.
 • Hjelle, Harald Martin (2004). Marginale vegslitasjekostnader : gir nye angrepsvinkler ny viten som er relevant for norske forhold? Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-060-7.
 • Hjelle, Harald Martin (2003). A foundation of road user charges. Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering. ISSN 8247156008.
 • Bræin, Lasse; Bråthen, Svein; Hervik, Arild; Hjelle, Harald Martin & Lyche, Lage (2003). Markeds- og konkurranseforhold for norsk kystgods- og offshoreflåte. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Hjelle, Harald Martin (2002). The FAMAROW model : estimating marginal contribution to road wear costs on in-service roads. Høgskolen i Molde. ISSN 82-7962-027-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:00 - Sist endret 17. okt. 2019 14:46