Oskar Solenes

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Dekan
Kontakt
+4771214293
+4799011213
Studiested
Molde
Kontornr.
A1.070

Arbeidsområder

Undervisning Bachelor og Master Sport Management:

 • Idrettens organisering og ledelse
 • Idrettshistorie
 • Vegledning.

Bakgrunn

Oskar Solenes forsvarte si avhandling "Framtidas håp Barneidrettsdiskursar i
Noreg 1920 – 1976" til graden PhD ved Norges idrettshøgskole i 2009.
Avhandlinga er ei historisk analyse av korleis organisert idrettsaktivitet retta mot
barn og unge har vore opplevd og forstått i den aktuelle perioden. Oskar er
førsteamanuensis i Sport Management og har vore tilsett ved Høgskulen i Molde
sidan 2008. Han har vore studieleiar for Sport Management, og har erfaring med
å utvikle nye studieprogram. Han har også vore dekan  ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitskap frå 2014-2018.

Oskar si forskingsinteresse er innan idrettshistoriske spørsmål, og
særleg mot organiseringa av barne- og ungdomsidrett. Han har også forska på
frivillig arbeid i idrettsrørsla, så vel som sosiale, kulturelle og økonomisk verdiar
av ein fotballklubb i lokalsamfunnet

Forskningsinteresser og vegledning

 • Idrettshistorie
 • Idrett for barn og unge
 • Hestesport og ridning
 • Idrett, policy og governance

 

Emneord: Dekan

Publikasjoner

 • Schaillée, Hebe; Derom, Inge; Solenes, Oskar; Straume, Solveig; Burgess, Beth & Jones, Vanessa [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Gender inequality in sport : perceptions and experiences of generation Z. Sport, Education and Society. ISSN 1357-3322. 26(9), s. 1011–1025. doi: 10.1080/13573322.2021.1932454.
 • Haugen, Kjetil K. & Solenes, Oskar (2020). 90 years of Italian penalties : trends, importance, VAR, and adjusting the 12-yard mark. European Journal of Sport Studies (EJSS). ISSN 2282-5673. doi: 10.12863/ejssax8x1-2020x1.
 • Anagnostopoulos, Christos; van Eekeren, Frank & Solenes, Oskar (2019). Sport policy systems and good governance : Insights from Europe. I Shilbury, David & Ferkins, Lesley (Red.), Routledge Handbook of Sport Governance. Routledge. ISSN 9781138341234. s. 53–64. doi: 10.4324/9780429440250-4.
 • Heck, Sandra; Fitzgerald, Hayley; Solenes, Oskar; Magnanini, Angela & Black, Ken (2019). Cultural factors currently affecting inclusive practice – Europe. I Heck, Sandra & Block, Martin E. (Red.), Inclusive physical education around the world : origins, cultures, practices. Routledge. ISSN 9780429026294. s. 173–185.
 • Heck, Sandra; Solenes, Oskar; Magnanini, Angela & Campbell, Natalie (2019). History of inclusive physical education in Western and Northern Europe. I Heck, Sandra & Block, Martin E. (Red.), Inclusive physical education around the world : origins, cultures, practices. Routledge. ISSN 9780429026294. s. 46–67. doi: 10.4324/9780429026294-4.
 • Jurigová, Zuzana; Tučková, Zuzana & Solenes, Oskar (2017). The impact of chosen economic indicators on tourism sustainability : case study of the Czech Republic and Norway. Journal of Security and Sustainability Issues. ISSN 2029-7017. 7(1), s. 113–121. doi: 10.9770/jssi.2016.7.1%289%29.
 • Dolles, Harald; Gammelsæter, Hallgeir; Solenes, Oskar & Straume, Solveig (2016). The Janus-faced relationship value of professional sports clubs : a study of Molde Football Club, Norway. Scandinavian Sport Studies Forum. ISSN 2000-088X. 7, s. 47–61.
 • Solenes, Oskar (2016). Tidleg organisering og institusjonalisering av ungdomsidretten i Norges Idrettsforbund, 1946-1966. I Seippel, Ørnulf Nicolay; Sisjord, Mari Kristin & Strandbu, Åse (Red.), Ungdom og idrett. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-44967-4. s. 33–51.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Solenes, Oskar (2013). Money in – brains out? Institutional logics affecting athletes’ preparation for alternative careers. European Journal for Sport and Society (EJSS). ISSN 1613-8171. 10(3), s. 267–289. doi: 10.1080/16138171.2013.11687922.
 • Støckel, Jan Toftegaard; Strandbu, Åse; Solenes, Oskar; Jørgensen, Per & Fransson, Kristin (2010). Sport for children and youth in the Scandinavian countries. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. ISSN 1743-0437. 13(4), s. 625–642. doi: 10.1080/17430431003616332.
 • Solenes, Oskar (2010). Barnekroppen og idretten : ein historisk analyse av barneidrett i Noreg 1937-1976, Aktive liv. Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2620-1. s. 51–69.
 • Solenes, Oskar (2009). Kvifor eg ikkje lengre hoppar på ski. I Neumann, Iver Brynild & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Meningen med idretten. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-448-3. s. 223–241.
 • Solenes, Oskar (2007). Friluftsliv og klassekamp - to sider av same sak? Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. s. 6–31.
 • Solenes, Oskar & Strandbu, Åse (2007). Beckham gikk ikke mye langrenn : kontroverser om ungdom og idrett, før og nå, Ung i Norge : skole, fritid og ungdomskultur. Cappelen Damm Akademisk. s. 159–176.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauge, Olav; Hrabal, Martin; Jurigová, Zuzana; Jelínková, Darina; Mikeska, Martin & Papadaki, Sárka [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). The social economy, social enterprises and outline of sustainability. Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-459-1. 152 s.
 • Bjarnar, Ove; Solenes, Oskar & Bjarnar, Siri Jørgensen (2012). Institusjonsbygger og kunnskapsspreder : Bolsøy helselag 1912 - 2012. Bolsøy helselag. ISBN 978-82-7955-118-8. 176 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holmgren, Johan & Solenes, Oskar (2022). Innføring av skolepenger er dårlig distriktspolitikk. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Werner, Guro Fiskergård & Solenes, Oskar (2021). Preschoolers, ponies and professionals : organizing equine-assisted therapy for preschool children in Norway.
 • Solenes, Oskar (2020). The sporting child – a historical study of the social construction of children’s’ bodies through sport.
 • Hedenborg, Susanna; Rosén, Annika; Palmquist, Gabriella Thorell; Solenes, Oskar & Werner, Guro Fiskergård (2020). Among tiny tots and minis : riding school activities for the youngest. idrottsforum.org/artiklar.
 • Haugen, Kjetil K.; Solenes, Oskar & Hauge, Olav (2020). Fra toppen av Haugen : 3-3 er bedre enn 3-2. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Vebestad, Ole Martin; Solenes, Oskar & Tingvoll, Hugo (2019). Lager møteplass på nett for sportsindustrien. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Solenes, Oskar & Thorell, Gabriella (2019). For ung til lå ri? En presentasjon av påbegynt prosjekt "Too young to ride?".
 • Solenes, Oskar & Hedenborg, Susanna (2019). TOO YOUNG FOR SPORT: AN ANALYSIS OF ORGANIZED SPORT ACTIVITIES FOR YOUNG CHILDREN IN NORWAY AND SWEDEN.
 • Egilsson, Birnir; Gammelsæter, Hallgeir & Solenes, Oskar (2018). Mediene og idrettens styresett. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Haugen, Kjetil K.; Heen, Knut Peder; Guvåg, Bjørn; Oterhals, Geir; Holmgren, Johan & Hauge, Olav [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Fra toppen av Haugen : 100/11. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K. & Solenes, Oskar (2016). Fra toppen av Haugen : uavgjort var mer enn bra nok, tap derimot…. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K. & Solenes, Oskar (2015). Fra toppen av Haugen : forsterkninger. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Solenes, Oskar & Gammelsæter, Hallgeir (2012). Understanding volunteers at local recurring sport events.
 • Solenes, Oskar (2011). Eksklusivt mastertilbud : fra høsten kommer Høgskolen i Molde med et mastertilbud i Team Sport Management. [Avis]. Avisa Romsdal.
 • Herskedal, Kjell Marius & Solenes, Oskar (2009). Idretten, barna og foreldra. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solenes, Oskar; Gammelsæter, Hallgeir & Herskedal, Kjell Marius (2008). Professionalization of sports and athlete post-career preparation.
 • Solenes, Oskar (2008). Kva vil vi med barneidretten? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solenes, Oskar (2008). Den evige eld sløkt i Paris. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solenes, Oskar (2007). The sporting child : a historical study of the social construction of children's bodies in sport.
 • Solenes, Oskar; Terret, Thierry & Gori, Gigliola (2003). Physical Age - a revolutionary idea?
 • Solenes, Oskar (2002). The Social Construction of Children's Bodies: Practice and Discourse in a Norwegian Context'.
 • Solenes, Oskar (2002). Kropp, natur og arbeidarklasse: Ei historisk gransking av friluftsliv innan arbeidarrørsla i Oslo, 1900 - 1940.
 • Solenes, Oskar (2002). Kald krig eller varmt vennskap på isen?: Sovjetisk og norsk skøytekøping i 1950- og 1960 åra.
 • Solenes, Oskar & Goksøyr, Matti (2001). Nature and the Norwegian working class.
 • Solenes, Oskar; Dolles, Harald; Gammelsæter, Hallgeir; Kåfjord, Sondre; Rekdal, Eddie & Straume, Solveig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Toppfotballens betydning for vertsregionen : en studie av Molde Fotballklubbs betydning for Molderegionen. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-181-2.
 • Solenes, Oskar (2009). Framtidas håp : barneidrettsdiskursar i Noreg 1920-1976. Norges idrettshøgskole. ISSN 9788250204225.
 • Solenes, Oskar; Gammelsæter, Hallgeir & Herskedal, Kjell Marius (2008). Penger inn, vettet ut? - om idrett, utdanning og kommersialisering. Høgskolen i Molde. ISSN 978-82-7962-099-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:01 - Sist endret 23. nov. 2022 12:59