Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Jon Arild Jørgensen
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT001 Forkurs i matematikk (Høst 2018)

Om emnet

Elementær algebra, likninger av første og annen grad, funksjoner og grafisk fremstilling, lineære funksjoner, polynomer, ulikheter.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

  • Emnestudenter

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført kurs:

  • kunne regne med og omforme enkle algebraiske uttrykk
  • kunne løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente
  • kunne lage grafisk fremstilling av lineære funksjoner, polynomer
  • kunne regne med ulikheter

Undervisnings- og læringsformer

Det er 20 timer forelesning og 10 timer øvingstimer med oppgaverening en uke før semesterstart

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Anbefalt litteratur:

Rekdal, Per Kristian: Kompendium i MAT001 Forkurs i matematikk, SiMolde Bok, Molde, 2016.
Det lages nytt kompendium for hvert år. Det betyr at man ikke kan bruke gamle kompendium.
Lærebøker i matematikk fra videregående skole kan også has som supplement.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2019 06:31:43