Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Bjørn Jæger
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE430 Forretningsprosesser og ERP (Høst 2019)

Om emnet

Emnet presenterer de tre sentrale forretningsprosessene innkjøp, salg og produksjon samt en integrert forretningsprosess. Samtidig introduseres Enterprise Resource Planning (ERP) systemer som støtter og automatiserer forretningsprosessene. En modell-bedrift benyttes som eksempel på praktisk gjennomføring av forretningsprosessene. I øvelsene gjennomføres forretningsprosessene i realistiske scenarier hvor arbeidsflyten involverer mange avdelinger. Dette gjøres først manuelt ved papirbaserte dokumenter som utgjør data- og dokumentflyten som hører til aktivitetene i forretningsprosessene. Deretter utføres disse forretningsprosessene i ERP-systemet fra SAP og/eller annet IT-basert styringssystem.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

  • Beskrive forretningsprosesser ved enkle modeller.

  • Beskrive hvorfor og hvordan prosessene støttes av et forretningssystem (ERP-system).

  • Beskrive arbeidsflyt, dataflyt, dokumentflyt og informasjonsflyt for tre grunnleggende forretningsprosesser, hvordan disse kan integreres, og hvordan forretningsprosessene utføres både uten og med støtte av et forretningssystem.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatoriske oppgaver innen gitte frister. Noen oppgaver kan knyttes til aktuelt studieprogram.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

  • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

  • Andel:100%

  • Varighet: 3 Timer

  • Gruppering: Individuell

  • Karakterskala: Bokstavkarakter

  • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. juni 2021 04:32:03