Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
 • Per Kristian Rekdal
 • Bård Inge Austigard Pettersen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT100 Matematikk (Høst 2019)

Om emnet

 • Grunnleggende emner, blant annet:
  • brøkregning
  • potenser
  • faktorisering
  • 1. og 2. gradsligninger
  • ulikheter
  • prosentregning
 • Funksjoner
  • koordinatsystem
  • lineære og kvadratiske funksjoner
  • rasjonale funksjoner
 • Derivasjon
  • derivasjon av produkt- og brøkfunksjoner
  • kjerneregelen
  • 1. og 2. derivajonstesten
  • lokale og globale ekstremalpunkt
 • Eksponensial- og logaritmefunksjoner
  • Eulers tall
  • logaritmer
  • deriverte av ln(x)
 • Følger og rekker
  • arimetiske rekker
  • geometriske rekker
  • konvergens og divergens
  • finansmatematikk
 • Integrasjon
  • fundamentalsetningen for integral
  • antideriverte og integral
 • Funksjoner med flere variabler
  • partiell deriverte
  • retningsderiverte
  • Maksimering/minimering under bibetingelser - Lagranges metode

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Men det er en fordel at man har hatt matematikk fra videregående skole eller tilsvarende. De som ikke har hatt matematikk fra videregående må påregne litt ekstra innsats. De bør følge "MAT001 Forkurs i matematikk" som arrangeres en uke for semesteroppstart om høsten.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne  ha kjennskap til/kunne:

 • elementær algebra, herunder brøkregning og faktorisering
 • løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente
 • regne med ulikheter
 • elementær lineær programmering
 • lage grafisk fremstilling av enkle funksjoner i én variabel
 • løse enkle ligningssystem
 • derivasjonsreglene og anvendelser av den deriverte
 • finne grensekostnad, grenseinntekt, grenseprofitt, optimum
 • regne med logaritmer og eksponentialfunksjoner og anvendelser av disse
 • benytte aritmetiske og geometriske rekker i finansmatematikk
 • skjønne konseptet integrasjon og gjøre enkle integrasjoner
 • kunne regne på funksoner med flere variabler
 • metoder for å løse ulike optimeringsproblem, herunder Lagranges metode

Undervisnings- og læringsformer

Omvendt unvervisning. Små undervisningsvideoer for hver av de 12 undervisningsukene som studenten skal se gjennom. Oppgaveregning to ganger i uken på campus, kalt "øvingsdager". Ved starten av hver øvingsdag får studentene små, korte oppgaver. Øvingsdagene har følgende mønster:

1. og 2. time:

 • individuell oppgaveregning, med veiledning

3. og 4. time:

 • inndeling i grupper (ca. 4-6 studenter) hvor oppgavene løses i fellesskap

 • faglærer og hjelpelærer vil da være tilstende og veilede gruppene.

 • oppgave leveres inn

Studentene skal levere inn individuelle løsninger skrevet på papir. Oppgavene kan kun leveres inn fysisk på campus til hjelpelærer. For emnestudenter og fjernstudenter kan imidlertid oppgavene leveres inn digitalt via Canvas med egne innleveringsfrister.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Antall arbeidskrav: minst 18 av 26 innleverte oppgave

 • Fremmøte: ja

 • Kommentar: Innlevert og godkjent minst 18 av 26 oppgaver for å få kunne gå opp til eksamen. For å få godkjent en oppgave må ca. 50% være riktig. Arbeidskravene må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må også gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler:

 1. Kalkulator som kan inneholde data.

 2. Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat.

 • Man har lov å ha med kompendiet på eksamen.

 • Det er lov å skrive egne håndskrevne notater i kompendiet.

 • Det er kun lov å ha med kompendiet kjøpt hos bokhandelen SiMolde BOK på eksamen.

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:22:17