Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Bjørn Jæger
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE430 Forretningsprosesser og ERP (Høst 2020)

Om emnet

Emnet presenterer de tre sentrale forretningsprosessene innkjøp, salg og produksjon samt en integrert forretningsprosess. Samtidig introduseres Enterprise Resource Planning (ERP) systemer som støtter og automatiserer forretningsprosessene. En modell-bedrift benyttes som eksempel på praktisk gjennomføring av forretningsprosessene. I øvelsene gjennomføres forretningsprosessene i realistiske scenarier hvor arbeidsflyten involverer mange avdelinger. Dette gjøres først manuelt ved papirbaserte dokumenter som utgjør data- og dokumentflyten som hører til aktivitetene i forretningsprosessene. Deretter utføres disse forretningsprosessene i ERP-systemet fra SAP og/eller annet IT-basert styringssystem.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE430N – Forretningsprosesser og ERP (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • beskrive forretningsprosesser ved enkle modeller
 • beskrive hvorfor og hvordan prosessene støttes av et forretningssystem (ERP-system)
 • beskrive arbeidsflyt, dataflyt, dokumentflyt og informasjonsflyt for tre grunnleggende forretningsprosesser, hvordan disse kan integreres, og hvordan forretningsprosessene utføres både uten og med støtte av et forretningssystem

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke og praktiske øvingsoppgaver. Emnet er tilpasset nettstudenter så forelesningen blir tatt opp på video. Noen av øvingene er obligatoriske.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 3 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2021 21:21:23