Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
  • Per Engelseth
  • Berit Irene Helgheim
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

SCM410 Utvekslingssemester (Vår 2020)

Om emnet

 Studietilbud ved utenlandsk utdanningsinstitusjon. Innhold, omfang og nivå skal være godkjent av studieleder før utreise.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Fullført de 3 første semester av et bachelorstudium. Normalt krav til oppnådd gjennomsnittskarakter er C eller bedre. Det er også et engelskkrav.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kandidaten skal ved fullført kurs:

  • Ha mottatt utdanning relevant for det studiet studenten er tatt opp på.
  • Ha fått internasjonal erfaring og trening i å behandle sitt fagområde på et fremmed språk.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 04:33:30