Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Deodat Edward Mwesiumo
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LOG510 Verdikjedeanalyse (Høst 2022)

Om emnet

Emnet gjennomgår sentrale deler av bransjestrukturanalyse med dets viktigste elementer (kjøpere, leverandører, nyetableringer, substitutt og konkurrenter). Dette for å kunne forstå og utnytte drivkreftene i de ulike bransjer. Kjennetegn ved utviklingstrekk av en del generelle bransjeforhold blir gjennomgått. Prinsippene for konkurransefortrinn med hovedvekt på analyse av verdikjeden blir grundig behandlet. Bransjestrukturanalysen blir koblet til verdikjedeanalysen for å kunne utvikle konkurransefortrinn innenfor de to generiske strategiene, kostnadsfortrinn og differensiering.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
LOG510N – Verdikjedeanalyse (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullføtt emne ha kunnskap om:

 • at et produkt er et resultat av en kjede av verdiskapende aktiviteter (verdikjede) fra råvare til sluttbruker
 •  forståelse for de ulike elementene i verdikjeden, for helheten i kjeden og hvordan interne organisatoriske - og eksterne strategiske løsninger påvirker bedriftenes konkurransefortrinn og situasjon mht. faktorer som produktivitet, lønnsomhet, fleksibilitet, etc. 
 • foretaksstrategi, organisasjonsteori, institusjonell økonomi, markedsføring, forsynings og produksjonsstrategi, m.m.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: caseinnlevering gruppe
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:21:44