Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Kristian Rekdal
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 uke

MAT001 Forkurs i matematikk (Høst 2022)

Om emnet

Emnet er et intensivt 5-dagers kurs som tar for seg grunnleggende matematikk som:

 • Kap. 1: Algebra

 • Kap. 2: Brøk

 • Kap. 3: Prosent

 • Kap. 4: Potenser

 • Kap. 5: Kvadratrot

 • Kap. 6: Logikk

 • Kap. 7: Mengdelære

Kurset går i uke 32: mandag 8. aug. - fredag 12. aug. 2022.

Følg kurset her: https://himolde.instructure.com/courses/2558

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført kurs:

 • kunne regne med og omforme enkle algebraiske uttrykk

 • kunne regne med enkel brøkregning

 • kunne regne ut prosenter og grunnleggende prosentregning

 • ha en forståelse av kvadratrot og regne på slike

 • kjenne til elementære symboler innen logikk og deres betydning

 • ha en grunnleggende forståelse av mengdelære og relevante symboler og operasjoner

Undervisnings- og læringsformer

Det er 20 timer forelesning og 10 timer øvingstimer med oppgaverening en uke før semesterstart.

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 07:21:43