English version of this page

index.html

Kvalitetssystem for utdanning

Kvalitetssystemet skal stimulere til en systematisk og jevnlig vurdering av kvaliteten i eksisterende studieportefølje og beskriver prosessen for utvikling av nye emner og studieprogram. 

Systemet skal fremme erfaringsdeling og spredning av god praksis. Rutiner for oppfølging av evaluering, avdekking av kvalitetssvikt og gjennomføring av forbedringstiltak, inngår i systemet. Kvalitetssystemet er utformet på bakgrunn av høgskolens behov og utfordringer og i tråd med de retningslinjene som er gitt av sentrale myndigheter.