Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er designet i samarbeide med bransjeaktører for å møte de kompetansebehovene sektoren har. Studiet vil gi en bransjerettet utdanning med relevante spesialiseringstema, samt generelle tema som logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, nasjonal og internasjonal transport og prosjektledelse. På slutten av 2. studieår er det mulig, som alternativ til fag på høgskolen, å velge ett semester ved en av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner eller ta utplassering i bedrift.

Noen studenter kommer direkte fra videregående skole, og noen har yrkeserfaring, for eksempel fra havbruks- eller fiskerisektoren. En slik blanding av studenter direkte fra videregående skole og fra praksis er god for studiet fordi studentene dermed kan dra gjensidig nytte av ulik erfaringsbakgrunn.

Studiet er lagt til Høgskolesenteret i Kristiansund. Dette sikrer tilgang til viktige aktører og leverandørbedrifter som jobber tett opp mot næringen. Kystområdet utenfor Møre og Trøndelag har stor tetthet av produksjonslokasjoner. I tillegg er viktige fabrikasjonsanlegg og utskipingssystemer under etablering på Hitra. Utskiping av sjømatprodukter herfra skal gå med skip ut til markedene via Kristiansund. Studentene har dermed gode muligheter til å knytte kontakt med næringens sentrale aktører innenfor havbruk og fiskeri samt leverandørindustrien.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 04:37:12