Opptak

Søknad om opptak til ph.d. i helse og sosialfag ved HiMolde og HiVolda.

For å bli opptatt til ph.d. - studiet må søkeren ha fullført mastergrad (120 SP) eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle dersom den planlagte forskningsoppgaven har helse- og/eller sosialfaglig relevans. Andre fagområder kan eksempelvis være ledelse eller samfunnsplanlegging i et helse- og sosialfaglig perspektiv.  

Det er fortløpende opptak til studiet.
 
Gå til søknadsskjema
 

 Les mer om målgruppe og opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 04:39:19