Ph.d.-emner

Ph.d.-utdanningen består av to deler: En obligatorisk opplæringsdel på 30 studiepoeng, og en ph.d.-avhandling på 150 studiepoeng. Opplæringsdelen er sammensatt av emner på 5 studiepoeng, der 20 studiepoeng er obligatoriske og 10 studiepoeng er valgfrie. Emnene er åpne for alle med relevant masterutdanning

Obligatoriske emner

DRHS900 Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

DRHS901 Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods

 • 4. - 6. oktober 2022
 • Søknadsfrist 23. august 2022
 • Sted: Høgskolen i Molde.
 • Kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb
 • Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb

DRHS902 Vitenskapsteori og etikk

  DRHS903 Fordypning i kvalitative forskningsmetoder

  • 13. - 15. september og 10. november 2021. 
  • Søknadsfrist 2. august 2021
  • Sted: Høgskolen i Molde
  • Kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb
  • Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb

   

  Valgfrie emner

  DRHS904 Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk

  DRHS906 Professional Caring in the intersection between system and lifeworld

  • 6. - 8. mars 2023. Arrangeres annethvert år. 
  • Søknadsfrist 23. januar 2023
  • Sted: Høgskolen i Molde
  • Kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb
  • Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb

  DRHS907 Aggresjon, vold og bruk av tvang

  •  6. – 8. september 2022
  • Sted: Høgskolen i Molde.
  • Kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb
  • Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb
  Publisert 19. okt. 2018 07:48 - Sist endret 19. okt. 2021 14:12