Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Norge trenger flere sykepleiere og våre studenter er etterspurte. Sykepleiere arbeider med både barn, unge, voksne og eldre og samarbeider ofte tverrfaglig med andre yrkesgrupper. Som autorisert sykepleier kan du jobbe overalt i hele Norge og Skandinavia.

Vi søker samfunnsbevisste studenter som kan tenke seg å arbeide med mennesker i alle aldre, fra nyfødte til gamle mennesker. Ungdommer og voksne som vil arbeide med syke mennesker i eller utenfor institusjon, innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling samt ledelse innen alle ledd av helsetjenesten. Studiet er tilrettelagt for studenter som kommer direkte fra videregående skole, men også for de som har yrkeserfaring.

Høgskolen i Molde har lange tradisjoner for å utdanne dyktige sykepleiere som brenner for yrket sitt. Å studere sykepleie er populært og Høgskolen i Molde har hatt en stor økning i søkere til sykepleierutdanningen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2021 04:41:04