Jobb og videre studier (2019–2022)

Jobbmuligheter

Det er stort behov for vernepleiere, og jobbmulighetene er mange og varierte. Aktuelle arbeidssteder for vernepleiere er bl.a. i omsorg for funksjonshemmede, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevern og i hjemmebaserte tjenester. Vernepleiere jobber også i barnehage og skolesektoren. Les mer om studiet og jobbmuligheter på www.vernepleier.no

Videre studier

Aktuelle videreutdanninger for vernepleiere er bl.a. innen habilitering/rehabilitering, målretta miljøarbeid, normalisering og sosial integrasjon, veiledning, rusomsorg, aldring og eldreomsorg, sexologi, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid for barn og unge og administrasjon og ledelse.

Ved Høgskolen i Molde er det opprettet en videreutdanning innen habilitering og miljøarbeid som er spesielt godt tilpasset vernepleiernes kompetanseområder. Høgskolen tilbyr også videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Videreutdanningene ved Høgskolen i Molde utgjør 1. del av mastergradsstudiet i kliniske hjelperelasjoner. Bachelorgrad i vernepleie gir slik også et solid grunnlag for å søke opptak på mastergradsstudier ved andre høgskoler og universitet.

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere, og har dermed kompetanse til å arbeide med mange ulike brukergrupper innen blant annet kommunale hjemmetjenester, institusjoner, dagtilbud og spesialisthelsetjeneste. Som vernepleier er du autorisert helsepersonell, og etterspørselen etter yrkesgruppen er stor.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:36