English version of this page

Om Brage HiM

Brage HiM er høgskolens åpne arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider av ansatte og studenter

Arkivet inneholder vitenskapelige artikler, rapporter og notater i egne skriftserier, masteroppgaver, fordypningsoppgaver og bacheloroppgaver

 

Publisert 17. okt. 2018 11:59 - Sist endret 9. des. 2020 16:12