UTSATT: Ph.d. kurs DRHS901:Fordypning i kvantitative forskningsmetoder og «mixed methods»

Kurset er utsatt på ubestemt tid. Har du matematikkskrekk eller gruer deg som ei bikkje til det obligatoriske ph.d.-kurset i kvantitative metoder? Her er løsningen: Brukervennlig ph.d.- kurs i kvantitative forskningsmetoder og  “mixed methods” (5 SP).

Ph.d.-kurset er et obligatorisk emne på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag ved
Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Målet med kurset er at du skal lære å:

  1. Forstå begrensninger ved metodene
  2. Skille ut når du kan og ikke kan bruke metodene
  3. Bruke metodene
  4. Tolke resultatene

Alt dette skjer ved at du får en innføring i de valgte metodene og at du med veiledning øver deg på anvendelsen av hver enkelt av de kvantitative metodene.

Mer informasjon om kurset finnes her.

Kurset er åpent for alle med relevant masterutdanning og gir 5 studiepoeng.

ORGANISERING:

Kurset starter med en repetisjonsforelesning om basisforståelse i kvantitative metoder. Etter det veksler undervisningen mellom introduksjonsforelesninger om når, hvorfor og hvordan den enkelte kvantitative metoden kan brukes og praktisk øving i PC-rom. Foreleserne
bruker datasett fra egen forskning i disse øvingene.

TID OG STED:

Høgskolen i Molde, 13.-15. mai 2020

EMNEANSVARLIG

PÅMELDING

Kandidater på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb. Andre som ønsker å delta melder seg på via søknadsweb.

PÅMELDINGSFRIST

1. april 2020

Publisert 17. feb. 2020 09:43 - Sist endret 24. mars 2020 15:15