Barn, barndom og hverdagsliv

I Forskningsgruppa Barn, barndom og hverdagsliv søker vi å forstå betingelser for barn og unges deltakelse, utvikling, læring og velferd med utgangspunkt i deres eget hverdagsliv og de sosiale praksisene og institusjonene de deltar i.

Foto: Colourbox

Forskningsgruppeleder

Ingrid Johnsen Hogstad picture Ingrid Johnsen Hogstad E-post: Ingrid.J.Hogstad@himolde.no Telefon: +4771195824

Gruppa er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra blant annet sosiologi, historie, psykologi, helse- og sosialfag og pedagogikk, og med medlemmer fra både Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Forskningsprosjekter tilknyttet gruppa handler om barn i forskjellige institusjonelle og sosiale arenaer (skole/barnehage, familie, fritidsaktiviteter/idrett, helse- eller barnevern), og bygger på bl.a. barndomssosiologiske- og historiske perspektiv, psykologiske- og sosiokulturelle perspektiver. 

Et av gruppas mål er å drive fram en kritisk diskusjon omkring hvordan barn- og barndom forstås- og konstrueres i praksis, politikk, forskning og institusjon, og hvilken betydning dette har for inkludering og ekskludering.

Gruppa vil 

  1. dele og diskutere forskningsresultater, -ideer og –utkast med mål om å utvikle, få nye perspektiver og inspirere
  2. utvikle nye forskningsprosjekter og -søknader 
  3. utvikle tverrfaglig- og tverrinstitusjonell dialog og samarbeid på feltet 

Møteplan 2023:

9.-10.februar - Todagers fysisk samling i Ålesund: skriveseminar med forberedelse til Fjordkonferansen

2. juni kl 9-12 - Digitalt møte

Deltakelse ved Fjordkonferansen i juni

21-22. september - Todagers fysisk samling i Ålesund

21.november kl 10-14- Digitalt møte

 

Prosjektet Vernepleieren i skolen (VIS),  er knyttet til forskningsgruppa.

Deltakere

Publisert 1. des. 2020 12:27 - Sist endret 7. des. 2022 10:32