Barn, barndom og hverdagsliv

I Forskningsgruppa Barn, barndom og hverdagsliv søker vi å forstå betingelser for barn og unges deltakelse, utvikling, læring og velferd med utgangspunkt i deres eget hverdagsliv og de sosiale praksisene og institusjonene de deltar i.

Foto: Colourbox

Forskningsgruppeleder

Oskar Solenes picture Oskar Solenes E-post: Oskar.Solenes@hiMolde.no Telefon: +4771214293

Gruppa er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra blant annet sosiologi, historie, psykologi, helse- og sosialfag og pedagogikk, og med medlemmer fra både Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Forskningsprosjekter tilknyttet gruppa handler om barn i forskjellige institusjonelle og sosiale arenaer (skole/barnehage, familie, fritidsaktiviteter/idrett, helse- eller barnevern), og bygger på bl.a. barndomssosiologiske- og historiske perspektiv, psykologiske- og sosiokulturelle perspektiver. 

Et av gruppas mål er å drive fram en kritisk diskusjon omkring hvordan barn- og barndom forstås- og konstrueres i praksis, politikk, forskning og institusjon, og hvilken betydning dette har for inkludering og ekskludering.

Gruppa vil 

  1. dele og diskutere forskningsresultater, -ideer og –utkast med mål om å utvikle, få nye perspektiver og inspirere
  2. utvikle nye forskningsprosjekter og -søknader 
  3. utvikle tverrfaglig- og tverrinstitusjonell dialog og samarbeid på feltet 

Deltakere

Publisert 1. des. 2020 12:27 - Sist endret 4. des. 2020 12:53