(Enda en) Ny søkerrekord for Høgskolen i Molde

For sjette året på rad har høgskolen en økning av søkere som har skolen som sitt førstevalg. Hele 1775 personer har Høgskolen i Molde som sitt førstevalg.  «Dette er verdt å feire for hele regionen», mener rektor Steinar Kristoffersen. 

En smilende og fornøyd rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde.

Grunn til feiring i år også. Rektor Steinar Kristoffersen kan smile over at Høgskolen i Molde setter rekord i antall førsteprioritetssøkere. Foto: Jan Ragnvald Eide - HiMolde

 «Vi skulle veldig gjerne ha invitert alle på feiring og konsert slik har vi gjort tidligere ved studiestart, men vi må nok finne på noe annet i år som følge av pandemien. Uansett er dette tall som hele regionen vår bør glede seg over,» sier en smilende rektor Steinar Kristoffersen når han ser på årets søkertall.   

Fredag 23. april la Samordna Opptak ut den nasjonale oversikten som viser hvor mange som har søkt på studieplass ved landets universitet og høyskoler. Totalt sett er det en moderat vekst, landet sett under ett, men Høgskolen i Molde har en stor vekst. 

Potensialet kan være enda større   

I tillegg til å ha rekordmange førsteprioritetssøkere så har hele 8992 unike personer ført opp studier ved Høgskolen i Molde, blant de 10 valgene de kan føre opp på søknadsskjemaet. Også det rekord med solid margin. Rektor mener derfor en kan ha enda mer å gå på.

«Dette vitner om at kjennskapen og attraktiviteten til studietilbudene våre har økt de siste årene. Det er nok litt for mye å håpe på at alle disse skal sette oss som sitt førstevalg, men jeg mener at vi har et potensiale for enda større vekst. Nøkkelen blir å treffe med et godt studietilbud.»  

Juss-fagene er kjempepopulære  

Og det å treffe med et godt studietilbud har en virkelig gjort i år. Den helt nye bacheloren i rettsvitenskap fikk mer enn 1100 søkere totalt, og hele 160 søkere har dette på førsteplass. Det er langt over det en forventet på forhånd.  

«Vi regnet med at rettsvitenskap skulle bli tatt godt imot, men dette var jo over all forventning. Når vi da i tillegg fortsatt har veldig mange søkere til politikk, juss og administrasjon, slik at rettsvitenskap kommer i tillegg, er vi enda mer fornøyde. Vi har også et helt nytt årsstudium i juss og økonomi i Kristiansund med god søking. Det er ingen tvil om at juss er en et av årets mest populære fagfelt å studere», supplerer direktør Gerd Marit Langøy.  

Treffer med rekrutteringen 

Rektor mener det gjøres et godt arbeid blant høgskolens ansatte. «Høgskolen i Molde har satset på rekruttering og ser at vi får resultater av alt det gode arbeidet som informasjonsavdelingen gjør. Vi har benyttet oss av digitale messer og virtuelle skolebesøk, og er aktive på sosiale media. I tillegg til alt det andre vi har å by på bidrar det til gode søkertall igjen, for sjette år på rad.» 

Størst i fylket og øker mer enn landsgjennomsnittet 

Totalt sett er det nasjonalt en vekst på 2,36 % søkere til høyere utdanning i sammenlignet med året før. Med en vekst på 11,29 % tar Høgskolen i Molde altså betydelig større del av den totale søkermassen enn en har gjort tidligere. Høgskolen i Molde er også den utdanningsinstitusjonen i fylket som har flest førstevalgssøkere, med hele 1775.  

Også mastergradsutdanningene har god vekst 

Tallene fra Samordna Opptak gjelder de som har søkt på enten et bachelor- eller årsstudium. I tillegg har Høgskolen i Molde et solid antall søkere til sine mastergrad- og videreutdanninger med 1561 norske og internasjonale søkere. 

«Her blir det litt vanskelig å sammenligne med tidligere, siden vi ikke har et opptak til alle disse hvert eneste år. Men vi er uansett svært fornøyd også med disse tallene, siden det betyr en styrking av studietilbudet og studentrekrutteringen på det høyeste kompetansenivået. Det har regionen enormt stor glede av.» avslutter høgskoledirektør Langøy. 

Feirer på fredag

For å markere søkertallene samt NOKUT-godkjenning av høgskolens kvalitetsarbeid inviterer vi til gratis kaffe og kake i kantina mellom klokken 11 og 13 i morgen. I tillegg blir det jazzkonsert fra klokken 12. Husk smittevern og god avstand.

Fakta 

Samordna Opptak har offentliggjort sine søkertall for 2021. Søkerne rangerer sine studieønsker fra 1-10. Samordna Opptak kaller de som har satt dem på førsteplass for førsteprioritetssøkere. Samordna opptak håndterer søknader til årsstudier og bachelorgrader.  

Lokalt opptak blir gjort på hver enkelt utdanningsinstitusjon. Hver søker kan søke så mange steder en ønsker og en rangerer ikke valgene sine. Det er lokale opptak til de fleste mastergrader og videreutdanninger.

Kontaktpersoner:

  • Rektor Steinar Kristoffersen, 926 69 831
  • Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy: 915 71 540  
  • Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim, 957 00 194
  • Informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide, 938 73 765

Tabell 1

Søkertall til årsstudier og bachelorstudier, Høgskolen i Molde 2019, 2020 og 2021.  

Kilde: Samordna opptak 

Studienavn 

2019 

2020 

2021

Sykepleie, bachelor, heltid, Molde

169 

223 

189

Sykepleie, bachelor, deltid, Kristiansund. Ikke opptak i 2020.

219 

  

190

Vernepleie, bachelor, heltid, Molde

127 

125 

137

Vernepleie, bachelor, deltid, Kristiansund (opptaket for 2020 i Molde)

  

288 

171

Bedriftsøkonomi, årsstudium, Molde

26 

49 

33

Sport og adventure, årsstudium, Molde

36 

38 

38

IT, nettbasert, årsstudium, Nettbasert

225 

326 

297

IT, årsstudium, Molde

25 

25 

25

Organisasjon og personalledelse, årsstudium. Molde, Nytt i 2020 

  

26 

40

Juss, årsstudium, Molde, ikke opptak i 2021

51 

57 

 
Juss og økonomi, årsstudium, Kristiansund, Nytt i 2021     40
Rettsvitenskap, bachelor, Molde, Nytt i 2021     160

Logistikk og Supply Chain Management, bachelor, Molde

110 

87 

86

Økonomi og administrasjon, bachelor , Molde

72 

89 

92

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi, bachelor, Kristiansund 

24 

17 

30

Marin logistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund 

38 

45 

47

IT og digitalisering, bachelor , Molde

65 

64 

74

Sport Management, bachelor, Molde

52 

48 

44

Politikk, juss og administrasjon, bachelor, Molde

58 

49 

50

Petroleumslogistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund 

21 

27 

22

I alt 

1324 

1583 

1775*

*Ikke alle søkere er fordelt

Tabell 2

Søkertall til master- og videreutdanninger ved Høgskolen i Molde, 2020 og 2021 

Kilde: Lokalt opptak. SøknadsWeb 

Studienavn 

Internasj. 
søkere 2020 

Norske
søkere 
2020 

Internasj. 
søkere 2021

Norske
søkere
2021

Master of Science in logistics 

272 

94

419 95

Master of Science in Sport Management  

61 

25 

124 22

Master of Science in Sustainable Energy Logistics 

96 

14 

159 23
Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility (Nytt i 2021)     60 10

Videreutdanning Ledelse i helse- og sosialtjenesten

      190

Erfaringsbasert master logistikk  

  

41 

  33

Erfaringsbasert master helselogistikk.
Ikke opptak i 2021

  

24 

   

Master samfunnsendring, organisasjon og ledelse  

  

78 

  86

Master økonomi og administrasjon  

  

65 

  70

Master i helse- og sosialfag del 2
60 studiepoeng) 

  

18 

  38

Master i helse- og sosialfag 
(120 studiepoeng)  

  

19 

  Ikke opptak i år

Psykisk helsearbeid, videreutdanning 

  

115 

  Ikke opptak i år

Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning 

  

63 

  Ikke opptak i år

Habilitering og miljøarbeid, videreutdanning 

  

37 

  Ikke opptak i år

Avansert klinisk sykepleie, videreutdanning 

  

41 

  Ikke opptak i år

Trygg legemiddelhåndtering, 
videreutdanning, Molde

  

29 

  51

Bærekraftig byutvikling, Molde, Ikke opptak i 2021 

  

   
Årsstudium i velferdsteknologi       55
Vordsrisikovurdering (frist 1.6.21)       108
Offentlig anskaffelse (frist 1.8.21)       13

Internasjonale og norske søkere 

429 

670 

762

794

I alt 

  

1099 

  1556

 

Av Jan Ragnvald Eide
Publisert 23. apr. 2021 06:01 - Sist endret 27. apr. 2021 09:40