Aktuelle saker - Side 5

Publisert 29. mai 2020 13:59

Mange lurer på hvordan studietstarten vil bli til høsten. Her forsøker vi å gi deg som skal studere ved Høgskolen i Molde svar på det du og mange andre lurer på angående studiestart 2021.  

Publisert 25. mai 2020 08:54

På bakgrunn av reiseråd fra Utenriksdepartementet og institusjonenes og studentenes behov for planlegging, anbefaler UHR-Utdanning at utveksling og kortere internasjonal studentmobilitet høstsemesteret 2020 som en hovedregel bør avlyses.

Bilde av professor emeritus Odd Ingolf Larsen.
Publisert 5. mai 2020 09:10

Professor emeritus Odd I Larsen døde den 22. april 2020, etter en tids sykdom. Han ble 75 år gammel. Odd var utdannet cand. oecon. fra UiO (1970), med en fremragende embetseksamen. Med sin matematiske orientering kunne han ha fordypet seg i mange komplekse forskningsfelt. Hans valg falt på transportøkonomi. Odd ga også sine bidrag innenfor spillteori og logistikk. Med Odds bortgang har det norske transportøkonomimiljøet mistet sin nestor og en stor intellektuell kapasitet.

Illustrasjonbilde master i helseledelse
Publisert 4. mai 2020 11:39

Master i helseledelse er et nytt samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda, og hele 173 førsteprioritetssøkere har søkt opptak. – Dette er vi glade for, sier instituttleder ved Institutt for helsevitenskap Ålesund, Svanhild Schønberg.

Publisert 15. apr. 2020 14:28

Med Trygve Ellingsens (79 år) bortgang har en av dh Molde/HiMoldes markante  personer forlatt oss for godt.  Våre tanker går til Trygves familie. Vi gjengir her minneordet som Svein Bråthen, dekan ved Avdeling for logistikk, har skrevet.

Foreleser ser på video av student på ski over internett
Publisert 27. mars 2020 21:34

Hva gjør en når en underviser i sport og adventure og egentlig skulle ha vært på skicamp sammen med studentene for å terpe teknikk? Jo, gjør det digitalt vel!

Bilde av rektor Steinar Kristoffersen ved HiMolde.
Publisert 24. mars 2020 10:22

Høgskolen i Molde er satt i kriseberedskap for å håndtere de utfordringene koronaviruset medfører. Nye digitale undervisningsformer og utstrakt bruk av hjemmeeksamen skal få studentene gjennom studiene på normert tid.  Samtidig pågår planleggingen av høstens studiestart for fullt.  

Publisert 12. mars 2020 15:56

Utvidet beredskapsteam ved HiMolde har i dag besluttet at all campusundervisning i Molde og Kristiansund avlyses med umiddelbar virkning og studenter skal ikke oppsøke campus.  Nettbaserte løsninger vil komme. Ansatte kan selv velge om de vil jobbe hjemmefra eller på campus.

Foto: CDC, Alissa Eckert
Publisert 27. feb. 2020 16:17

Koronaviruset preger alle nyhetssendinger og svært mange er opptatt av hvordan dette vil påvirke en selv og sine omgivelser. Vi er, i likhet med andre høgskoler og universitet, opptatt av å gi god informasjon til våre ansatte og studenter og støtter oss på helsemyndighetenes råd med tanke på forbygging og håndtering av mulige smittede.

Publisert 13. feb. 2020 13:46

I 2020 setter vi ny rekord i antall studier ved HiMolde.  Vi vil da tilby 40 ulike program i Molde og Kristiansund, de aller fleste med oppstart i august.  

Publisert 29. jan. 2020 14:25

NOKUT legg i dag fram resultata frå årets Studiebarometer, og for HiMolde er det mykje å glede seg over.  Framgang på fleire studieretningar og høg svarprosent (60%, mot landsgjennomsnitt på 49%) gjer at det er grunn til å feire.

Publisert 21. okt. 2019 14:54

Som høgskole er det viktig å høre hva studentene mener om studiet de går på, om studentmiljøet de er en del av og hva som gjorde at de nettopp valgte HiMolde som studiested. Vi sender derfor ut to store spørreundersøkelser i disse dager; Studiebarometeret og Studiestartundersøkelsen.  

Publisert 19. aug. 2019 13:37

Stor konferanse på Høgskolen i Molde, 10 september, om moderne slagrehabilitering i sykehus, i institusjon og i kommune. Hver dag rammes rundt 40 personer av hjerneslag. Medisinske framskritt har bedret overlevelse og prognose, men mange har skader etter slaget de trenger hjelp til. Rehabilitering etter hjerneslag er en viktig rettighet og en god investering for å bedre livskvalitet. 

Bilde av rektor Steinar Kristoffersen
Publisert 23. juli 2019 19:08

Det er stor konkurranse om studieplassene ved Høgskolen i Molde. Over 1500 får tilbud om plass, men det er nesten like mange på venteliste.