Aktuelle saker - Side 5

Publisert 29. jan. 2020 14:25

NOKUT legg i dag fram resultata frå årets Studiebarometer, og for HiMolde er det mykje å glede seg over.  Framgang på fleire studieretningar og høg svarprosent (60%, mot landsgjennomsnitt på 49%) gjer at det er grunn til å feire.

Publisert 21. okt. 2019 14:54

Som høgskole er det viktig å høre hva studentene mener om studiet de går på, om studentmiljøet de er en del av og hva som gjorde at de nettopp valgte HiMolde som studiested. Vi sender derfor ut to store spørreundersøkelser i disse dager; Studiebarometeret og Studiestartundersøkelsen.  

Publisert 19. aug. 2019 13:37

Stor konferanse på Høgskolen i Molde, 10 september, om moderne slagrehabilitering i sykehus, i institusjon og i kommune. Hver dag rammes rundt 40 personer av hjerneslag. Medisinske framskritt har bedret overlevelse og prognose, men mange har skader etter slaget de trenger hjelp til. Rehabilitering etter hjerneslag er en viktig rettighet og en god investering for å bedre livskvalitet. 

Bilde av rektor Steinar Kristoffersen
Publisert 23. juli 2019 19:08

Det er stor konkurranse om studieplassene ved Høgskolen i Molde. Over 1500 får tilbud om plass, men det er nesten like mange på venteliste.

Arbeidsgruppe for planlegging av den nye videreutdanningen i helsesykepleie.
Publisert 1. juli 2019 10:28

Styret ved Høgskolen i Molde har vedtatt å starte opp med utdanning av helsesykepleiere i Kristiansund.  Studiet erstatter den tidligere videreutdanningen til helsesøster og er planlagt med 40 studieplasser.  Studiet starter opp i januar 2020, og planleggingen er allerede godt i gang. 

Publisert 25. juni 2019 10:51

For andre gang er den store interdisiplinære konferansen med deltagere fra hele verden ved Høgskolen i Molde.

Publisert 16. mai 2019 15:23

Under åpningen av studieåret onsdag 21. august vil vinneren av årets Studiemiljøpris bli bekjentgjort. Formålet med Studiemiljøprisen er å stimulere til tiltak som bedrer studiemiljøet ved Høgskolen i Molde, og skal gå til de som i løpet av studieåret har gjort en ekstra innsats for å bedre studiemiljøet. Det kan være å legge til rette for sosiale tiltak for studentene på fritida eller tiltak som er relatert til studiemiljøet og som øker trivselen og kvaliteten på læringsmiljøet for studentene. 

Publisert 15. mai 2019 13:33

Under åpningen av studieåret onsdag 21. august vil vinneren av årets pedagogiske pris bli bekjentgjort. I retningslinjene for tildeling av pedagogisk pris heter det at prisen skal gå til personer som har gjort en særlig fortjenestefull undervisningsinnsats ved Høgskolen i Molde.

Publisert 12. apr. 2019 08:25

Resultatet etter styrevalget er klart og det blir store utskiftninger i styret ved HiMolde. Professor Kjetil Haugen og førstelektor Ragnhild Michaelsen ble valgt inn fra de vitenskapelig ansatte, mens arkiv- og sekretariatleder Merete Ludviksen ble valt inn fra de adminastrativt ansatte. Fra studentene ble Mads Kristiansen og Amalie Nordeid valgt inn.