Oppdatert - Om koronaviruset - Side 4

Publisert 17. sep. 2020 09:22

Vårt mål er at du skal få gjennomført dine eksamener på en god måte. Skolen har derfor vurdert at det beste for studentene i høst er at eksamener i hovedsak arrangeres som hjemmeeksamen. Skoleeksamener i september vil foregå som planlagt og ikke endre vurderingsform

Publisert 7. sep. 2020 13:42

Smitteverntiltak i Norge og andre land vil fortsette å legge begrensninger på hvor det vil være tilrådelig å reise. Som et resultat av dette har HiMolde besluttet at det kun er studenter på Avdeling for logistikk og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap som kan søke om utveksling til institusjoner i Europa våren 2021. 

Publisert 15. juni 2020 07:48

I takt med at samfunnet gradvis gjenåpner, vil flere mennesker møtes, og sannsynligheten for smittespredning øker. I denne veilederen finner du konkrete smitteverntiltak som gjelder for all aktivitet i høyskolens lokaler, både i Molde og i Kristiansund.

Publisert 29. mai 2020 13:59

Mange lurer på hvordan studietstarten vil bli til høsten. Her forsøker vi å gi deg som skal studere ved Høgskolen i Molde svar på det du og mange andre lurer på angående studiestart 2020.  

Publisert 25. mai 2020 08:55

På bakgrunn av reiseråd fra Utenriksdepartementet og institusjonenes og studentenes behov for planlegging, anbefaler UHR-Utdanning at utveksling og kortere internasjonal studentmobilitet høstsemesteret 2020 som en hovedregel bør avlyses.