HMS

Når noe skjer

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Velg HIMolde som institusjon ved første gangs bruk. Her finner du nødvendig informasjon om førstehjelp, voldssituasjonen, trusler, trakassering eller annet.

Hjertestarter ved HiMolde

Det finnes én hjertestarter på HiMolde. Den er plassert i vrimlehallen i A-bygget, like innenfor hovedinngangen.