Høgskolestyret

Styret er det øverste organet ved høgskolen.  Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høg kvalitet og for at institusjonen drives effektivt, i samsvar med gjeldende bestemmelser og mål fastsatt av overordnet myndighet.  Alle beslutninger ved høgskolen som er truffet av andre enn styret, skjer etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret fastsetter virksomhetens interne organisering.

Gruppebilde av høgskolestyret - Høgskolen i Molde 2022 - 2023

Styret ved Høgskolen i Molde 2022-2023. Foto: Arild J. Waagbø - Panorama

Styresaker og protokoller Livesending styremøter

Høgskolestyret 2019-2023

Styreleder

Fagpersonale

Prorektor og nestleder Jeanette Varpen Unhjem
Kjetil Kåre Haugen
Ragnhild Karen Astad Michaelsen
Vara: Lisa Hansson
Vara: Harald M. Hjelle

Studenter (perioden 14.10.2022 - 31.07.2023)

Gustav Vestlie 
Wårinn M. Nilsen
Vara: Julie Lorntsen
Vara: Hekar Majid Yunis

Tekn. adm. personale​

Merete Ludviksen

Eksterne styremedlemmer

Berit Brendskag Lied
Haakon Bryhni
Pål Farstad
Lene Trude Solheim
Vara: Gro Holst Volden
 

Styresekretær

Høgskoledirektør Øyvind Sørensen
Publisert 14. juni 2018 10:26 - Sist endret 7. nov. 2022 10:51