Høgskolestyret

Styret er det øverste organet ved høgskolen.  Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høg kvalitet og for at institusjonen drives effektivt, i samsvar med gjeldende bestemmelser og mål fastsatt av overordnet myndighet.  Alle beslutninger ved høgskolen som er truffet av andre enn styret, skjer etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret fastsetter virksomhetens interne organisering.

Styresaker og protokoller Livesending styremøter

Høgskolestyret 2019-2023

Styreleder

Fagpersonale

Prorektor og nestleder Jeanette Varpen Unhjem
Kjetil Haugen
Ragnhild Michaelsen
Vara: Lisa Hansson
Vara: Harald M. Hjelle

Studenter

Ingvild Aase
Snorre Opsal Grytli
Vara: Maren Hetland
Vara: Vegard Røen

Tekn. adm. personale​

Øystein Nerland

Eksterne styremedlemmer

Berit Brendskag Lied
Haakon Bryhni
Pål Farstad
Lene Trude Solheim
Vara: Gro Holst Volden
 

Styresekretær

Høgskoledirektør Øyvind Sørensen
Publisert 14. juni 2018 10:26 - Sist endret 21. mars 2022 12:11