Høgskolestyret

Styret er det øverste organet ved høyskolen.  Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høg kvalitet og for at institusjonen drives effektivt, i samsvar med gjeldende bestemmelser og mål fastsatt av overordnet myndighet.  Alle beslutninger ved høyskolen som er truffet av andre enn styret, skjer etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret fastsetter virksomhetens interne organisering.

Bakerste rad fra venstre: Terje Dyrseth, Gerd Marit Langøy, Harald Martin Hjelle og Anette Kristin Myrstad.
Midterste rad fra venstre: Elin Mordal, Heidi Hogset, Holde Aspås og Arne Jacobsen.
Fremste rad fra venstre: Berit Brendskag Lied, Steffen Lislelid, Steinar Kristoffersen og Beate Sunde.

Styresaker og protokoller

Høgskolestyret 2015-2019

Styreleder

Fagpersonale

Prorektor og nestleder Heidi Hogset
Harald Martin Hjelle
Elin Mordal
1.vara: Linda Bøyum -Folkesth
2. vara: Svein Bråthen
3. vara: Hans Petter Iversen
4. vara: Kari Westad Hauge

Studenter

Øyvind Magnussen
Vara: Rudolf Sebastian Gustafsson
Katrine Bjørnbakk
Vara: Victoria Jeanette Stillingen Ness

Tekn. adm. personale​

Anette Kristin Myrstad
Vara: Elisabeth Amdam

Eksterne styremedlemmer

Berit Brendskag Lied
Vara: Kathrine Stokke Gjestad
Terje Dyrseth
Vara: Gunnar Bendixen
Arne Jacobsen
Vara: Tor Bækkelund
Hilde Aspås
Vara: Britt Rakvåg Roald

Styresekretær

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy
Publisert 14. juni 2018 10:26 - Sist endret 26. mars 2019 12:22