Råd, utvalg og nemnder

Høgskolens utvalg har delegert myndighet fra høgskolestyret. I tillegg til utvalgene i venstre meny, er det også oppnevnt følgende råd og utvalg: