Råd, utvalg og nemnder

Høgskolens utvalg har delegert myndighet fra høgskolestyret. I tillegg til utvalgene i venstre meny, er det også oppnevnt følgende råd og utvalg:

  • Doktorgradsutvalg
  • Formidlingsutvalget
  • Klagenemnd
  • Kvalitetsteam knyttet opp mot de enkelte studieprogrammene
  • Likestillingsutvalget
  • Redelighetsutvalget
  • Skikkethetsnemnd
  • Tilsettingsråd
  • Tilsettingsutvalg