Anita Dyb Linge disputerer

Anita Dyb Linge ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie disputerer fredag 3. juni. 

Bilde av Anita Dyb Linge

Anita Dyb Linge. Foto: HiVolda

Anita Dyb Linge (47) er busett på Linge i Valldal. Ho har ein Master of Public Administration frå Copenhagen Business School frå 2010. Både før, under og etter stipendiatperioden ved Institutt for Sosialfag har ho vore tilsett som Forskings- og utviklingsleiar ved Muritunet. I tillegg blei Linge i mai 2022 tilsett i ei deltids forskarstilling ved avdeling for Samfunnsfag og Historie ved Høgskulen i Volda i prosjektet Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence.

Kl. 10.15: Prøveforelesning

Tema for prøveforelesninga til Linge er: Er arbeid sunt?

Kl. 12.15: Disputas

Tittelen på avhandlinga er: Self-Efficacy and Work-Related Factors Associated With Return to Work in a Vocational Rehabilitation Programme With a Lifestyle Focus – A Prospective Observational Study.

Sjå prøveforelesning og disputas her frå kl. 10.15.

Avhandlinga er tilgjengeleg for offentleg gjennomsyn på Studentsørvis og i biblioteket

Publisert 25. mai 2022 07:45 - Sist endret 25. mai 2022 07:45