2020

Sist endret 11. sep. 2020 09:32 av Jens Petter Straumsheim

Erlend Vik ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste”.

Sist endret 28. aug. 2020 10:51 av Jens Petter Straumsheim

Kjellaug Klock Myklebust ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Rapporteringer av miljøterapeutiske interaksjoner i sykepleiedokumentasjon. - En «mixed methods» studie i psykisk helsevern”.  Prøveforelesningen og disputasen er åpen for publikum, men av plasshensyn og smitteforebygging er det viktig at alle som skal delta melder seg på via nettskjema (frist 7.9.20).

Sist endret 21. aug. 2020 11:02 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 7. feb. 2020 13:26 av Jens Petter Straumsheim