Merittert underviser

Sist endret 4. mars 2019 15:53 av Jens Petter Straumsheim

Tittelen merittert underviser kan tildeles førstelektorer, førsteamanuenser, dosenter og professorer.  For å oppnå status som merittert underviser må det dokumenteres at kravene til universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er innfridd. Søkeren skal ha undervist i høyere utdanning i minst fem år, hvorav normalt minst to år i norsk høyere utdanning.