Utmerkelser

Merittert underviser

Tittelen merittert underviser kan tildeles førstelektorer, førsteamanuenser, dosenter og professorer.

Æresdoktorgrad

Høgskolestyret kan tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen