Sølve Mikal Krekvik Nerland

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214298
Studiested
Molde
Kontornr.
A2.117

Arbeidsområder

Bakgrunn

Ph.D. i helsepolitikk (statsviter). Har erfaring med forskning om blant annet organisering og insentiver i spesialisthelsetjenesten og kommunene, om befolkningsgruppers forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og NAV-feltet, og statistikk om sysselsetting og offentlig sektor. Har erfaring som prosjektleder og teamleder, og er vant til å arbeide tverrfaglig.

Har tidligere vært ansatt ved Møreforsking Molde AS (2016-2018), Statistisk sentralbyrå, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (2006-2016) og Universitetet i Oslo, Institutt for helseledelse og helseøkonomi (2000 - 2006).

Forskergrupper

Emneord: Organisasjonsteori, Ledelse, Statsvitenskap

Publikasjoner

 • Bachmann, Kari Elisabeth; Nerland, Sølve Mikal Krekvik; Skrove, Guri Kaurstad; Hungnes, Tonje & Groven, Gøril (2020). Hvordan lage gode samhandlingsforløp for utsatte barn og unge : normaliseringsprosessteori som redskap til å forstå implementeringsprosesser. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 23(3), s. 201–208. doi: 10.18261/issn.0809-2052-2020-03-04.
 • Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2019). Familiemøte som samhandlingstiltak: Erfaringer fra familier, kommuner og spesialisthelsetjenesten. I Akslen-Hoel, Linn Kristin & Egilsson, Birnir (Red.), International Perspectives on Regional Research and Practice. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104-403-6.
 • Nerland, Sølve Mikal & Ringard, Ånen (2017). Når reformer skiller lag : en analyse av fritt sykehusvalg og sykehusreformen. Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 106–118.
 • Nerland, Sølve Mikal & Hagen, Terje P. (2008). Forbruk av spesialisthelsetjenester. Ble det større likhet etter sykehusreformen? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 49(1), s. 37–71.
 • Botten, Grete Synøve; Grepperud, Sverre & Nerland, Sølve Mikal (2004). Trading patients lessons from Scandinavia. Health Policy. ISSN 0168-8510. 69, s. 317–327.
 • Nerland, Sølve Mikal (2001). Kurpengeordningen før 1980 - den glemte finansieringsordningen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121(25), s. 2983–2985.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugen, Kjetil K.; Solberg, Harry Arne; Sætre, Irene Lange; Kringstad, Morten; Gammelsæter, Hallgeir & Vik, Erlend [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2022). Fra toppen av Haugen : historien gjentar seg for tabelltipping-kongen. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Larsen, Anne Strand Alfredsen; Hungnes, Tonje; Nerland, Sølve Mikal Krekvik & Vik, Erlend (2022). Beslutningsstrategiar i møte med covid-19- eit komparativt casestudie av beslutningstaking i kommunal kriseleiing.
 • Haugen, Kjetil K.; Solberg, Harry Arne; Sætre, Irene Lange; Loktu, Morten; Guvåg, Bjørn & Owren, Brynjulf [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2022). Fra toppen av Haugen : årets vinner er fra NTNU. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K.; Strandhagen, Jan Ola; Solberg, Harry Arne; Kringstad, Morten; Owren, Brynjulf & Hansson, Lisa [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fra toppen av Haugen : svensk norgesmester i verdensklasse. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K.; Owren, Brynjulf; Strandhagen, Jan Ola; Kringstad, Morten; Solberg, Harry Arne & Guvåg, Bjørn [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra toppen av Haugen : tabelltips 2019: stadig norgesmester fra Molde. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Nerland, Sølve Mikal (2003). Hospital response to payment systems - explaining length of stay.
 • Groven, Gøril; Sandsmark, Maria; Nystrand, Bjørn Tore & Nerland, Sølve Mikal (2019). Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal. Møreforsking Molde. ISSN 9788278303078.
 • Hungnes, Tonje; Rødal, Jorunn Hoås & Nerland, Sølve Mikal (2019). Evaluering av måloppnåelse ved Romsdal videregående skole - ett år etter ferdigstillelse. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-309-2.
 • Hungnes, Tonje & Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2018). Evaluering av Møremusikarordninga - del 2. Målgruppeundersøkelse. Møreforsking Molde AS.
 • Hungnes, Tonje & Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2018). Evaluering av Møremusikarordninga - del 1. Brukerundersøkelse. Møreforsking Molde AS.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik & Berby, Henning (2018). Regionalt kunnskapsgrunnlag - strategi. Notat til fylkesrådmannskollegiet. Møreforsking Molde og KS.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik & Groven, Gøril (2018). Kartlegging av regional samhandling. Notat. Møreforsking Molde.
 • Nystrand, Bjørn Tore; Nerland, Sølve Mikal & Groven, Gøril (2018). Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal. Møreforsking.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik; Hungnes, Tonje; Kjersem, Kristina & Shlopak, Mikhail (2018). Evaluering av planleggingen av Nye Romsdal videregående. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-302-3.
 • Skrove, Guri Kaurstad; Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2017). Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde : brukerundersøkelse av ulike anleggstyper for fysisk aktivitet. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-286-6.
 • Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril; Nerland, Sølve Mikal & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). "I UNG" - et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring : resultater fra følgeforskningen. Møreforsking Molde AS. ISSN 978‐82‐7830‐274‐3.
 • Nordby, Pål; Nerland, Sølve Mikal & Næsheim, Helge (2013). Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. Statistisk senralbyrå. ISSN 978-82-537-8618-6. 2013(12).
 • Nerland, Sølve Mikal; Thoen, Håvard & Nordby, Pål (2013). Sysselsetting i statsforvaltningen. Statistisk senralbyrå. ISSN 978-82-537-8662-9. 2013(20).
 • Nerland, Sølve Mikal; Aurdal, Per Svein & Horgen, Erik Herstad (2011). System for persondata - versjon 9: Dokumentasjon av årgangene 2008-2009 . Statistisk senralbyrå. ISSN 978-82-537-8224-9.
 • Nerland, Sølve Mikal; Bø, Tor Petter & Næsheim, Helge (2011). Hvordan overvåke pensjoneringsatferden? En vurdering av om datagrunnlag i arbeidsmarkedsstatistikken er egnet . Statistisk senralbyrå. ISSN 978-82-537-8068-9. 2011(9).
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik & Horgen, Erik Herstad (2008). Innvandrerkvinner som ikke er sysselsatte i 4. kvartal 2006. Notat med tabellkommentarer i et oppdrag for IMDi. Statistisk sentralbyrå, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2008). Er sysselsettingssituasjonen stabil for innvandrerkvinner? Notat med tabellkommentarer i et oppdrag for IMDi. Statistisk sentralbyrå, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk.
 • Nerland, Sølve Mikal (2008). Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser . Statistisk senralbyrå. ISSN 978-82-537-7396-4. 2008(26).
 • Bø, Tor Petter; Kitterød, Ragni Hege; Køber, Tonje; Nerland, Sølve Mikal & Skoglund, Tor (2008). Arbeidstiden - mønstre og utviklingstrekk. Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-7356-8.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2007). Konkurranse eller vertikal integrasjon? De regionale helseforetakenes valg av organisasjonsmodeller. Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO. ISSN 0808-7857. 2007(2).
 • Nerland, Sølve Mikal (2007). Effekter av sykehusreformen: Fire essay om mål og virkemidler i styringen av spesialisthelsetjenestene. Doktoravhandling No. 457. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet. ISSN 82-8072-412-5.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2006). Hvorfor ble ikke kostnadskontrollen bedre etter sykehusreformen, og hva kan staten gjøre nå? Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO. ISSN 0808-7857. 2006(4).
 • Nerland, Sølve Mikal (2005). Hva er datainnsamlingsutfordringene ved intervju- og spørreskjemaundersøkelser om organisasjoner, og hvordan bør de håndteres? Health Organization Research Program Norway (HORN). ISSN 0808-7857. 2005(2).
 • Botten, Grete Synøve; Grepperud, Sverre & Nerland, Sølve Mikal (2003). Pasientbehandling innenlands eller utenlands? En analyse av ressursberuk i Pasientbroen. HERO-rapport nr 2, Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-105-9.
 • Kjekshus, Lars Erik; Nerland, Sølve Mikal; Hagen, Terje P. & Botten, Grete Synøve (2002). De somatiske sykehusenes interne organisering. En kartlegging av 58 somatiske sykehus i Norge, 1999 og 2001. Senter for helseadministrasjon, UiO. ISSN 1501-9071. 2002(1).
 • Nerland, Sølve Mikal; Ludvigsen, Stine; Hagen, Terje P. & Sørensen, Rune J. (2002). Finansieringsmodeller og brukervalg i kommunene. Senter for helseadministrasjon. ISSN 1503-8459.
 • Botten, Grete Synøve; Nerland, Sølve Mikal & Hagen, Terje P. (2002). Sykehuslegers holdninger til kjøp av helsetjenster i utlandet. Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-086-9. 2002(5).
 • Hagen, Terje P. & Nerland, Sølve Mikal (2001). Sykehuslegenes oppfatning av ISF: Kartlegging basert på en spørreundersøkelse. Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo. 2001(3).
 • Nerland, Sølve Mikal (2001). Er liggetid betinget av finansieringsordninger? En analyse av paneldata fra 63 norske somatiske sykehus i årene 1976-1999. Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO). ISSN 82-7756-076-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. des. 2018 22:04 - Sist endret 10. aug. 2022 13:39