Sølve Mikal Krekvik Nerland

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214298
Studiested
Molde
Kontornr.
A2.117

Arbeidsområder

Bakgrunn

Ph.D. i helsepolitikk (statsviter). Har erfaring med forskning om blant annet organisering og insentiver i spesialisthelsetjenesten og kommunene, om befolkningsgruppers forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og NAV-feltet, og statistikk om sysselsetting og offentlig sektor. Har erfaring som prosjektleder og teamleder, og er vant til å arbeide tverrfaglig.

Har tidligere vært ansatt ved Møreforsking Molde AS (2016-2018), Statistisk sentralbyrå, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (2006-2016) og Universitetet i Oslo, Institutt for helseledelse og helseøkonomi (2000 - 2006).

Emneord: Organisasjonsteori, Ledelse, Statsvitenskap

Publikasjoner

 • Bachmann, Kari Elisabeth; Nerland, Sølve Mikal Krekvik; Skrove, Guri Kaurstad; Hungnes, Tonje & Groven, Gøril (2020). Hvordan lage gode samhandlingsforløp for utsatte barn og unge : normaliseringsprosessteori som redskap til å forstå implementeringsprosesser. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  23(3), s 201- 208 . doi: 10.18261/issn.0809-2052-2020-03-04 Vis sammendrag
 • Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2019). Familiemøte som samhandlingstiltak: Erfaringer fra familier, kommuner og spesialisthelsetjenesten, I: Linn Kristin Akslen-Hoel & Birnir Egilsson (red.),  International Perspectives on Regional Research and Practice.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-403-6.  Chapter 7.
 • Nerland, Sølve Mikal & Ringard, Ånen (2017). Når reformer skiller lag : en analyse av fritt sykehusvalg og sykehusreformen. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 106- 118 Vis sammendrag
 • Nerland, Sølve Mikal & Hagen, Terje P. (2008). Forbruk av spesialisthelsetjenester. Ble det større likhet etter sykehusreformen?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  49(1), s 37- 71
 • Botten, Grete Synøve; Grepperud, Sverre & Nerland, Sølve Mikal (2004). Trading patients lessons from Scandinavia. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  69, s 317- 327
 • Nerland, Sølve Mikal (2001). Kurpengeordningen før 1980 - den glemte finansieringsordningen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121(25), s 2983- 2985

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugen, Kjetil K.; Strandhagen, Jan Ola; Solberg, Harry Arne; Kringstad, Morten; Owren, Brynjulf; Hansson, Lisa; Halse, Lise Lillebrygfjeld; Sætre, Irene Lange; Heen, Knut Peder; Gammelsæter, Hallgeir; Guvåg, Bjørn; Hauge, Olav; Vik, Erlend; Hvattum, Lars Magnus & Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2020). Fra toppen av Haugen : svensk norgesmester i verdensklasse. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Groven, Gøril; Sandsmark, Maria; Nystrand, Bjørn Tore & Nerland, Sølve Mikal (2019). Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal. Rapport (Møreforsking Molde). 1901. Vis sammendrag
 • Haugen, Kjetil K.; Owren, Brynjulf; Strandhagen, Jan Ola; Kringstad, Morten; Solberg, Harry Arne; Guvåg, Bjørn; Hauge, Olav; Gammelsæter, Hallgeir; Heen, Knut Peder; Hvattum, Lars Magnus; Vik, Erlend; Nerland, Sølve Mikal & Sande, Andre Bekkevold (2019). Fra toppen av Haugen : tabelltips 2019: stadig norgesmester fra Molde. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Hungnes, Tonje; Rødal, Jorunn Hoås & Nerland, Sølve Mikal (2019). Evaluering av måloppnåelse ved Romsdal videregående skole - ett år etter ferdigstillelse. Rapport (Møreforsking Molde). 1903. Vis sammendrag
 • Hungnes, Tonje & Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2018). Evaluering av Møremusikarordninga - del 1. Brukerundersøkelse.
 • Hungnes, Tonje & Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2018). Evaluering av Møremusikarordninga - del 2. Målgruppeundersøkelse.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik & Berby, Henning (2018). Regionalt kunnskapsgrunnlag - strategi. Notat til fylkesrådmannskollegiet.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik & Groven, Gøril (2018). Kartlegging av regional samhandling. Notat.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik; Hungnes, Tonje; Kjersem, Kristina & Shlopak, Mikhail (2018). Evaluering av planleggingen av Nye Romsdal videregående. Rapport (Møreforsking Molde). 1808.
 • Nystrand, Bjørn Tore; Nerland, Sølve Mikal & Groven, Gøril (2018). Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal.
 • Skrove, Guri Kaurstad; Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2017). Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde : brukerundersøkelse av ulike anleggstyper for fysisk aktivitet. Rapport (Møreforsking Molde). 1707. Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril; Nerland, Sølve Mikal & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). "I UNG" - et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring : resultater fra følgeforskningen. Rapport (Møreforsking Molde). 1612. Vis sammendrag
 • Nerland, Sølve Mikal; Thoen, Håvard & Nordby, Pål (2013). Sysselsetting i statsforvaltningen. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 20.
 • Nordby, Pål; Nerland, Sølve Mikal & Næsheim, Helge (2013). Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 12.
 • Nerland, Sølve Mikal; Aurdal, Per Svein & Horgen, Erik Herstad (2011). System for persondata - versjon 9: Dokumentasjon av årgangene 2008-2009.
 • Nerland, Sølve Mikal; Bø, Tor Petter & Næsheim, Helge (2011). Hvordan overvåke pensjoneringsatferden? En vurdering av om datagrunnlag i arbeidsmarkedsstatistikken er egnet. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 9.
 • Bø, Tor Petter; Kitterød, Ragni Hege; Køber, Tonje; Nerland, Sølve Mikal & Skoglund, Tor (2008). Arbeidstiden - mønstre og utviklingstrekk. Rapporter Institutionen för stad och land. 12.
 • Nerland, Sølve Mikal (2008). Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 26.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2008). Er sysselsettingssituasjonen stabil for innvandrerkvinner? Notat med tabellkommentarer i et oppdrag for IMDi.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik & Horgen, Erik Herstad (2008). Innvandrerkvinner som ikke er sysselsatte i 4. kvartal 2006. Notat med tabellkommentarer i et oppdrag for IMDi.
 • Nerland, Sølve Mikal (2007). Effekter av sykehusreformen: Fire essay om mål og virkemidler i styringen av spesialisthelsetjenestene. Doktoravhandling No. 457.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2007). Konkurranse eller vertikal integrasjon? De regionale helseforetakenes valg av organisasjonsmodeller. Rapport (Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo). 2.
 • Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2006). Hvorfor ble ikke kostnadskontrollen bedre etter sykehusreformen, og hva kan staten gjøre nå?. Rapport (Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo). 4.
 • Nerland, Sølve Mikal (2005). Hva er datainnsamlingsutfordringene ved intervju- og spørreskjemaundersøkelser om organisasjoner, og hvordan bør de håndteres?. Rapport (Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo). 2.
 • Botten, Grete Synøve; Grepperud, Sverre & Nerland, Sølve Mikal (2003). Pasientbehandling innenlands eller utenlands? En analyse av ressursberuk i Pasientbroen.
 • Nerland, Sølve Mikal (2003). Hospital response to payment systems - explaining length of stay.
 • Botten, Grete Synøve; Nerland, Sølve Mikal & Hagen, Terje P. (2002). Sykehuslegers holdninger til kjøp av helsetjenster i utlandet. HERO skriftserie / Working paper. 5.
 • Kjekshus, Lars Erik; Nerland, Sølve Mikal; Hagen, Terje P. & Botten, Grete Synøve (2002). De somatiske sykehusenes interne organisering. En kartlegging av 58 somatiske sykehus i Norge, 1999 og 2001. HERO skriftserie / Working paper. 1. Vis sammendrag
 • Nerland, Sølve Mikal; Ludvigsen, Stine; Hagen, Terje P. & Sørensen, Rune J. (2002). Finansieringsmodeller og brukervalg i kommunene. Arbeidsnotat. 2002:3.
 • Hagen, Terje P. & Nerland, Sølve Mikal (2001). Sykehuslegenes oppfatning av ISF: Kartlegging basert på en spørreundersøkelse. Arbeidsnotat 2001:1. 3.
 • Nerland, Sølve Mikal (2001). Er liggetid betinget av finansieringsordninger? En analyse av paneldata fra 63 norske somatiske sykehus i årene 1976-1999. Skriftserie. 13.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. des. 2018 22:04 - Sist endret 23. juni 2021 12:22