English version of this page

Eksamensresultat, klage, karakterutskrift og vitnemål

Du finner eksamensresultater i Studentweb. Eksamensresultater skal publiseres tre uker etter eksamensdato.

Søknad om begrunnelse
Klage på karakter
Klage på formelle feil
Karakterutskrifter og vitnemål
Godkjenning av eksamensresultater fra eksternt lærested

 

Søknad om begrunnelse

Klage på karakter

Karakterbeskrivelser

Høgskolestyret har vedtatt av sammenslåing av karakterer ved deleksamener gjøres i Felles Studentsystem.HiMolde bruker kun hele tallkarakterer eller bestått/ikke bestått ved eksamensvurdering. 

Karaktergiving ved masteroppgaver ved HiMolde

Klage på formelle feil

  • Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon under eksamen eller bedømmelsen av denne, kan du klage på formelle feil. Du kan klage over formelle feil innen tre uker etter at du er eller burde være kjent med de forhold som begrunner klagen.
  • Last ned søknadsskjema på klage på formelle feil (pdf)

Karakterutskrifter og vitnemål

For duplikat av et eldre vitnemål som må utstedes manuelt er prisen kr.1300,- .


Godkjenning av eksamensresultater fra eksternt lærested

Har du tatt relevante emner ved et eksternt lærested, kan du be om å disse emnene tilpassert i din grad ved HiMolde, enten for å erstatte et emne i graden ved HiMolde eller som et nytt valgemne i graden din.. 

Les mer om søknad om dokumentasjonskrav her. 

Publisert 6. juli 2018 11:41 - Sist endret 12. apr. 2022 15:30