English version of this page

Godskriving av emner tatt ved ekstern institusjon

Det følger av uhl §3-5 første ledd at HiMolde skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener fra tilsvarende akkrediterte institusjoner med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning. Godskriving innebærer at studenten ikke må ta tilsvarende læringsinnhold på nytt. Søkeren må være tatt opp på et studium ved Høgskolen i Molde.

Søknad skal inneholde: 

  • Karakterutskrift, vitnemål 
  • Fag/emnebeskrivelser 
  • Ditt studentnummer ved HiMolde 

Søknaden sendes til post@himolde.no. Søknaden journalføres i saks/arkivsystemet (søknad og dokumenter separat) og fordeles til saksbehandler. Saksbehandler diskuterer saken med studieleder og fatter en avgjørelse. Saksbehandler skriver et utgående brev til student om vedtaket og avslutter saken i arkivsystemet. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. Saksbehandler legger kopi av brevet til avdelingsadministrasjonen som legger inn innpassingene i FS.
 
Vises også i Studentweb.
Ingen søknadsfrist. 

På vitnemålet vil det stå: emne, antall studiepoeng, navn på ekstern institusjon, hvilket semester, innpass (ikke karakter.)

Ved innpassing av utenlandsk utdanning brukes NOKUTs regler for vekting av poeng tatt ved utenlandsk lærested. 
 

Publisert 14. des. 2020 14:51 - Sist endret 4. feb. 2021 12:48