Årshjul studieorganisering Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Målsetting med årshjul

 • Synliggjør prosesser i studieadministrasjonen for avdelingene
 • Informere hvilken input studieadministrasjonen trenger fra avdelingene og når
 • Belyse konsekvenser (for studenter, faglige- og administrativt ansatte) ved forsinkelse av input
 • Vise hvem som skal ha den aktuelle inputten 

Emneansvarlig

Løpende:

Høst

Vår

 

Arbeidskrav til eksamen

Arbeidskrav til eksamen må være registrert 14 dager før eksamen. Skal føres i Fagperdonweb.

Konsekvenser

 • Feilaktig plassert på rom eller forsinkelse på plassering på rom
 • Flere henvendelser fra studenter ved forsinkelser på plassering, også til faglærer
 • Må betale overflødige vakter ved feilaktig plassering på rom
 • Usikkerhet for studenter – kan de gå opp til eksamen?

Levere eksamensoppgaver 

Eksamensoppgaver må leveres eller være ferdigstilt i Inspera en uke før eksamen skal avlegges. Grunnen til dette er:

 • Kvalitetssikre oppgave – form, hjelpemiddel, dato, samsvar mellom oppgavene på ulike språk
 • Ha tid til å trykke opp oppgavene eller legge de inn i inspera
 • Klargjøre for tilrettelegging

Sendes til eksamen@himolde.no.

Konsekvenser

 • Misnøye blant studenter
 • Kan føre til klage på formelle feil
 • At eksamen ikke klargjort til eksamensdato

Utarbeide sensurveiledning

UH loven krever at sensurveiledning skal utarbeides. Sensurveiledning skal være tilgjengelig for studenter ved sensurfrist. Grunnen til dette er:

 • Skal være tilgjengelig for sensorer
 • Skal være tilgjengelig for studenter
 • Må legges ved klagesaker
 • Flere søknader om begrunnelse

Sendes til eksamen@himolde.no.

Konsekvenser:

 • Klagen kan ikke behandles eller avsluttes
 • Forsinket saksbehandling og tilbakemelding til studenten

Sensur

UHloven sier at sensur skal være registrert innen 21 dager etter eksamen. SKal føres i Inspera eller Fagpersonweb.

Konsekvenser:

 • Mer henvendelser til faglærer
 • Misfornøyde studenter
 • Vitnemålproduksjon kan bli utsatt
 • Studenter kan få problem når de søker studier videre

Informasjon om sensorer

Få tilbakemelding om sensorer innen 1.4. Nødvendig informasjon er navn og privat e-post. Sendes til eksamen@himolde.no.

Konsekvenser:

 • Kan ikke lage kontrakter
 • Får ikke sensorene inn i de nødvendige systemene
 • Manglende tid til opplæring av sensorer
 • Forsinkelse av sensur
 • Dårlig ry blant eksterne sensorer

Oversikt seminarrekken

Kontaktperson for seminarrekke må sende oversikt over seminarrekkene til kontaktperson i studieadministrasjonen (Svein.Halvorsen@himolde.no) innen 1.5.

Konsekvenser:

 • Innreisende utvekslingsstudenter må få godkjent sine seminarrekker før de kommer til HiM og dette tar tid. Frist for å godkjenne disse læringsavtalene er 1.5.   

Oppdater informasjon seminar

Kontaktperson for seminarrekken må oppdatere/korrigere informasjon om seminarrekken innen 1.8. Studieadministrasjonen har en emne-mal som viser hvilken informasjon som må på plass. Sendes til Svein.Halvorsen@himolde.no.

Studieplan engelskspråklig studier

Studieledere og forelesere som har emner på de engelskspråklige programmene må oppdatere studiehåndboken innen 1.11.

Konsekvenser:

 • Vanskelig å markedsføre disse programmene for internasjonale søkere

Sluttfør studiehåndbok

Oppdatere studieprogram og emner i studiehåndboken innen 1.12. Vesentlig for kvaliteten på studiehåndboken – administrasjonen må få tid til å bearbeide studiehåndbok etter faglig sluttføring. Studiehåndboken  publiseres 1 måned etter ferdigstillelse fra avdelingene. Gode studiebeskrivelser er av betydning for rekrutering, opptak, eksamensgjennomføring og klagebehandling.

Konsekvenser:

 • Vanskelig å markedsføre studier før man har informasjon om studieprogram. Dette kan påvirke rekrutering
 • Misnøye fra søkere som ikke finner informasjonen de ønsker
 • Merarbeid for opptak grunnet økt antall henvendelser
 • Merarbeid for studieleder grunnet økt antall henvendelser
 • Misnøye blant internasjonale søkere som ikke får oppdatert/riktig informasjon. Kan få problem med godkjenning av opphold
 • Frister forskyves ofte og dette kan vanskeliggjør andre prosesser for studentene

Leganto

Pensumliste skal være oppdatert i Leganto innen 1.11 og 15.5.

Konsekvenser

 • Biblioteket og bokhandelen får ikke kjøpt inn relevant litteratur
 • Bolk-klarering tar lengre tid
 • Uferdige pensumlister til semesterstart
 • Studenter kjøper inn gamle utgaver fra tidligere lister
 • Pensumlister blir hengende uavklarte over lengre tid

Studieleder

  Løpende

  Høst

  Vår

   

  Liste sensorer bachelor- og masteroppgaver

  Få liste over interne og eksterne sensorer på bachelor- og masteroppgaver. Frist 1 måned før studentenes innlevering. Nødvendig informasjon er navn og privat e-post. Sendes til eksamen@himolde.no.

  Konsekvenser:

  • Kan ikke lage kontrakter
  • Får ikke sensorene inn i de nødvendige systemene
  • Manglende tid til opplæring av sensorer
  • Forsinkelse av sensur
  • Dårlig ry blant eksterne sensorer

  Undervisningsplan for emner

  Trenger undervisningsplan for emner med informasjon om hvem som underviser hva innen 1.4

  Konsekvenser:

  • Ansatte vil vite når de skal undervise så de kan planlegge semesteret. Skaper misnøye blant faglige ansatte/timelærere
  • Studenter kan ikke velge emner før de får oversikt over eventuelle emnekollisjoner
  • Studentene har behov for å planlegge sitt semester
  • Man får ikke startet arbeidet i Leganto som igjen affiserer innkjøp av bøker og studentene som ikke får kjøpt pensumlitteratur

  Studieplan engelskspråklig studier

  Studieledere og forelesere som har emner på de engelskspråklige programmene må oppdatere studiehåndboken innen 1.11.

  Konsekvenser:

  • Vanskelig å markedsføre disse programmene for internasjonale søkere

  Sluttfør studiehåndbok

  Oppdatere studieprogram og emner i studiehåndboken innen 1.12. Vesentlig for kvaliteten på studiehåndboken – administrasjonen må få tid til å bearbeide studiehåndbok etter faglig sluttføring. Studiehåndboken  publiseres 1 måned etter ferdigstillelse fra avdelingene. Gode studiebeskrivelser er av betydning for rekrutering, opptak, eksamensgjennomføring og klagebehandling.

  Konsekvenser:

  • Vanskelig å markedsføre studier før man har informasjon om studieprogram. Dette kan påvirke rekrutering
  • Misnøye fra søkere som ikke finner informasjonen de ønsker
  • Merarbeid for opptak grunnet økt antall henvendelser
  • Merarbeid for studieleder grunnet økt antall henvendelser
  • Misnøye blant internasjonale søkere som ikke får oppdatert/riktig informasjon. Kan få problem med godkjenning av opphold
  • Frister forskyves ofte og dette kan vanskeliggjør andre prosesser for studentene

  Kontorsjef

  Høst

  Vår

   

  Undervisningsplan for emner

  Trenger undervisningsplan for emner med informasjon om hvem som underviser hva innen 1.4.

  Konsekvenser:

  • Ansatte vil vite når de skal undervise så de kan planlegge semesteret. Skaper misnøye blant faglige ansatte/timelærere
  • Studenter kan ikke velge emner før de får oversikt over eventuelle emnekollisjoner
  • Studentene har behov for å planlegge sitt semester
  • Man får ikke startet arbeidet i Leganto som igjen affiserer innkjøp av bøker og studentene som ikke får kjøpt pensumlitteratur

  Dekan

  Høst

  Vår

   

  Undervisningsplan for emner

  Trenger undervisningsplan for emner med informasjon om hvem som underviser hva innen 1.4.

  Konsekvenser:

  • Ansatte vil vite når de skal undervise så de kan planlegge semesteret. Skaper misnøye blant faglige ansatte/timelærere
  • Studenter kan ikke velge emner før de får oversikt over eventuelle emnekollisjoner
  • Studentene har behov for å planlegge sitt semester
  • Man får ikke startet arbeidet i Leganto som igjen affiserer innkjøp av bøker og studentene som ikke får kjøpt pensumlitteratur

  Sluttfør studiehåndbok

  Oppdatere studieprogram og emner i studiehåndboken innen 1.12. Vesentlig for kvaliteten på studiehåndboken – administrasjonen må få tid til å bearbeide studiehåndbok etter faglig sluttføring. Studiehåndboken  publiseres 1 måned etter ferdigstillelse fra avdelingene. Gode studiebeskrivelser er av betydning for rekrutering, opptak, eksamensgjennomføring og klagebehandling.

  Konsekvenser:

  • Vanskelig å markedsføre studier før man har informasjon om studieprogram. Dette kan påvirke rekrutering
  • Misnøye fra søkere som ikke finner informasjonen de ønsker
  • Merarbeid for opptak grunnet økt antall henvendelser
  • Merarbeid for studieleder grunnet økt antall henvendelser
  • Misnøye blant internasjonale søkere som ikke får oppdatert/riktig informasjon. Kan få problem med godkjenning av opphold
  • Frister forskyves ofte og dette kan vanskeliggjør andre prosesser for studentene
  Publisert 27. aug. 2020 12:29 - Sist endret 5. okt. 2020 12:24