Opptak

Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak. 

Søkerportalen åpner 1. februar 

Søknadsfrist: 20. april (1.mars for noen søkergrupper)

Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 04:37:06