Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2020
Studienivå:
Årsstudium
Åpner for søking:
1. februar 2020
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2020

Foto: Colourbox.com

Programmets innhold

I en tid der arbeidslivet preges av stadige endringsprosesser, er det både i offentlig og privat sektor behov for bred kompetanse innen organisasjonsfag og juss. Årsstudiet i personal- og organisasjonskunnskap gir denne type breddekompetanse, der sentrale emner er organisasjonsteori, endringsledelse, etikk, forvaltnings- og arbeidsrett.

Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad i Juss og administrasjon eller Økonomi og administrasjon.

Studiet har et omfang på 60 stp.

Studiet gis på norsk.