Bachelor i politikk, juss og administrasjon

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2023
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2023
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2023
Illustrasjonsbilde

Programmets innhold

Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, samt i samspillet mellom politikk, juss og administrasjon. Det er en allsidig og bred grunnutdanning med en unik fagkombinasjon der juss er et sentralt støttefag. Samfunns- og næringslivet blir i økende grad lovregulert, noe som øker samfunnets behov for juridisk kompetanse. Studiet gjør deg i stand til å forstå sentrale forhold, og endring og stabilitet, i samfunn, politikk, juss og organisasjoner, fra det lokale til det globale plan. Studiet gir et unikt utgangspunkt for forståelse av oppbygningen og funksjonsmåten til det norske politiske og administrative systemet med vekt på både juridiske, politiske og organisasjons- og ledelsesteoretiske innfallsvinkler, og for forståelse av prosesser i og mellom organisasjoner både i offentlig og privat sektor.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid i ulike typer stillinger, og gir også et godt grunnlag for videre utdanning på masternvå. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til saksbehandling, omstillingsarbeid, personalarbeid, evaluering og utredning. Studiet gir også gode forutsetninger for å gå inn i stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

Ønsket en allsidig utdanning