Bachelor i juss og administrasjon

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2019
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2019
Illustrasjonsbilde

Programmets innhold

Behovet for juridisk kompetanse er stort både i offentlig og privat sektor. Studiet gir kunnskap om viktige deler av vårt rettssystem. Studentene får kompetanse i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål, i å finne fram til rettskilder og å anvende disse.

Ved å kombinere juss, statsvitenskapelige og administrative fag, får du en allsidig og bred grunnutdanning som gjør deg i stand til å forstå sentrale forhold i samfunn, organisasjoner og politikk, lokalt og globalt.

Studiet gir grunnleggende kunnskaper i juss, statsvitenskap og organisasjonsteori, samt i samspillet mellom juss, politikk og organisasjon. Det tas utgangspunkt i et globalt perspektiv der det blir lagt særlig vekt på endring i politiske og juridiske vilkår og rammebetingelser. Studiet vil også gi en innføring i juridisk og samfunnsvitenskapelig metode.

Ønsket en allsidig utdanning.

Tidligere student, Eivind Tronsli
Jeg valgte juss og  administrasjon fordi jeg ønsket meg en en faglig sterk utdanning som jeg kan bruke i mange ulike yrker, enten i offentlig eller privat sektor.
Eivind Tronsli,  Tidligere student, Juss og administrasjon
Foto: Espen Istad.