Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Informasjon om studiet

Årsstudium i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens øvrige studier. Tilbudet er også meget relevant for ansatte i offentlig eller privat virksomhet som ønsker tilleggsutdanning innen juss.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, seminarer og øvingsoppgaver

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Slutteksamen. 

 

Studiemodell

Obligatoriske emner

Studiepoeng: 60

Høst 2019

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 18:32:45