Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er egnet både for de som kommer rett fra videregående og for de som har vært noen år i yrkeslivet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. apr. 2020 04:35:02