Jobb og videre studier (2019–2020)

Jobbmuligheter

Behovet for juridisk kompetanse er til stede i nær sagt alle deler av offentlig sektor, private bedrifter og organisasjoner. Som saksbehandler i en kommune, ansatt i helsesektoren, personalleder i privat sektor og lignende, har du behov for kunnskap om rettsregler og hvordan du anvender disse på konkrete problemstillinger.

Videre studier

Studiet tilsvarer første året på integrert master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen og vil gir fritak for tilsvarende fag på dette studiet. Det tilsvarer videre første året på bachelor i rettsvitenskap eller juss på Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Fag fra årsstudiet kan inngå i bachelorstudier ved Høgskolen i Molde.

Årsstudium i juss ved Høgskolen i Molde tilsvarer første året på integrert master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen og vil gir fritak for tilsvarende fag på dette studiet. Det tilsvarer videre første året på bachelor i rettsvitenskap eller juss på Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 15:32:51