Programmet er nedlagt

Hva lærer du? (2021–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Offentlige Anskaffelser

Studiets læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Herunder vil både juridisk, økonomisk-administrativ og prosjektfaglig kompetanse samlet utgjøre innkjøpskompetansen.

Studiet skal gi grunnleggende innføring i offentlige anskaffelser generelt og utdanning av innkjøpere med fokus på besparelser og kvalitetshensyn spesielt. Studiet er også tenkt å være en kompetansearena for både nybegynnere og spesialister med lang erfaring fra anskaffelsesprosjekter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2021 04:35:53