Programmet er nedlagt

Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er tilrettelagt for deg som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser - og for deg som foretar innkjøp for en offentlig oppdragsgiver. Utdanningen passer godt for deg som allerede har kjennskap til innkjøperrollen og til regelverket, med mange praktiske og nyttige tips, men er også egnet som en grunnutdanning for studenter som er nye til innkjøperrollen og til regelverket.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2021 04:35:53