Programmet er nedlagt

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudium i offentlige anskaffelser (2019–2021)

Informasjon om studiet

Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser.

Studiet er første ledd i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og forvaltningen om å opprette et Anskaffelsesakademi (Senter for Anskaffelsesutdanning og Forskning) og herunder bidra til et helhetlig kompetanseløft innen offentlige anskaffelser, inkludert koordinerte bachelor- og mastergradsstudier og forskningsvirksomhet.

Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig arbeidssituasjon.

Studiet er skreddersydd for innkjøpere i offentlig sektor og undervisningen gjennomføres av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.

Studenter uten erfaring kan også søke, men det anbefales å få etablert en avtale med en utplasseringsbedrift, som studenten parallelt med utdanningen kan få praksis innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Herunder vil både juridisk, økonomisk-administrativ og prosjektfaglig kompetanse samlet utgjøre innkjøpskompetansen.

Studiet skal gi grunnleggende innføring i offentlige anskaffelser generelt og utdanning av innkjøpere med fokus på besparelser og kvalitetshensyn spesielt. Studiet er også tenkt å være en kompetansearena for både nybegynnere og spesialister med lang erfaring fra anskaffelsesprosjekter.

Opptak

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser.

Studiet er første ledd i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og forvaltningen om å opprette et Anskaffelsesakademi (Senter for Anskaffelsesutdanning og Forskning) og herunder bidra til et helhetlig kompetanseløft innen offentlige anskaffelser, inkludert koordinerte bachelor- og mastergradsstudier og forskningsvirksomhet.

Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig arbeidssituasjon.

Studiet er skreddersydd for innkjøpere i offentlig sektor og undervisningen gjennomføres av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.

Studenter uten erfaring kan også søke, men det anbefales å få etablert en avtale med en utplasseringsbedrift, som studenten parallelt med utdanningen kan få praksis innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er tilrettelagt for deg som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser - og for deg som foretar innkjøp for en offentlig oppdragsgiver. Utdanningen passer godt for deg som allerede har kjennskap til innkjøperrollen og til regelverket, med mange praktiske og nyttige tips, men er også egnet som en grunnutdanning for studenter som er nye til innkjøperrollen og til regelverket.

Organisering og læringsformer

Studiets første del (sertifiseringsdelen) gir 30 studiepoeng:

  • Introduksjon og grunnprinsipper (høst) 1 semester

  • Konkurransefasen (vår) 2 semester

Studiets andre del (diplomdelen) gir 30 studiepoeng

  • I kontrakt (høst) 3 semester:

  • Fordypningsemner (vår) 4 semester :

Vurdering

Oppgave, skriftlig skoleeksamen og en fordypningsoppgave.

Studiemodell

Høst 2019

Årsstudium i Offentlige Anskaffelser

  • EUV-OFFAN001 Del 1 av 2 Sertifisering i offentlige anskaffelser

Vår 2020

Årsstudium i Offentlige Anskaffelser

  • EUV-OFFAN001 Del 2 av 2 Sertifisering i offentlige anskaffelser 30 stp

Høst 2020

Årsstudium i Offentlige Anskaffelser

  • EUV-OFFAN002 Del 1 av 2 Diplom i offentlige anskaffelser

Vår 2021

Årsstudium i Offentlige Anskaffelser

  • EUV-OFFAN002 Del 2 av 2 Diplom i offentlige anskaffelser 30 stp
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2021 04:35:54