Ph.d. i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Doktorgrad, tidsnormert
Åpner for søking:
Kunngjøres ved utlysning
Ordinær søknadsfrist:
Kunngjøres ved utlysning

Pioner innen helseforskning, Florence Nightingale.

Programmets innhold

Høgskolene i Molde og Volda tilbyr organisert ph.d-utdanning i helse- og sosialfag (fellesgrad). Studiet sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner. Kandidaten skal gis teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap om funksjonelle og dysfunksjonelle tilnærminger i relasjoner mellom tjenestebrukere og tjenesteytere. Dette innebærer at forskning på en rekke forskjellige typer hjelperelasjoner- og kontekster er relevant for studiet. Det gjelder eksempelvis hjelperelasjoner i forhold til mennesker med somatisk sykdom, psykisk lidelse og udekte sosiale behov. Hjelpekontekstene omfatter både ulike typer institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Det samlende fokuset er på forskning i forhold til hjelperelasjoner og hvordan disse kan gi en positiv effekt på bedringsprosesser.

Kontakt

  • Leder: Kjartan Leer Salvesen, HVO  (nestleder 2023 -2024)

  • Nestleder: Anne Marie Rokstad, HIM - (Leder 2023 -2024)

  • Sekretær : Håkon Bø (HVO) januar 2021 – 2022.

Doktorgradsutvalget: Sammensetningen av doktorgradsutvalget og link til møter:   http://opengov.cloudapp.net/Meetings/HIVOLDA/Boards/Details/299903