Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Tverrprofesjonell og tverretatlig målgruppe av personer fra:

  • helsesektoren

  • tjeneste- og produktleverandører av velferdsteknologi

  • andre med interesse for velferdsteknologi

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2019 06:32:54