Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Dette studiet har også et spesielt opptakskrav:

VPDHM

Du må ha minimum ett års relevant arbeidserfaring og minimum 20 % arbeidstilknytning i studietiden.

Andre krav/forutsetninger

Forskrift om opptak (FOR-2007-01-31-173 kap. 6) krever fremlegger politiattest. Merknader på politiattesten kan føre til at søker blir utelukket fra klinisk undervisning/-praksisopplæring, og studenten vil ikke få vitnemål for fullført grad eller utdanning. Søkere som ikke fremlegger politiattest innen studiestart vil bli utelukket fra klinisk undervisning/-praksisopplæring.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2020 04:37:54