Jobb og videre studier (2022–2024)

Jobbmuligheter

Helsesykepleier har spesialisert kompetanse til å utøve helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge og deres familier og studiet kvalifiserer for helsesykepleierstilling i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Yrkesutøvelse i offentlige etater, bedriftshelsetjeneste og friskliv er eksempler på andre jobbmuligheter.

Videre studier

Helsesykepleie kan gjennomføres som egen selvstendig utdanning og kvalifiserer for profesjonstittelen Helsesykepleier. Kandidaten kan søke opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Det forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.

 Studiet kan også kvalifisere for innpass ved masterstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 04:38:58