Siste publikasjoner HS

Oversikt over siste publikasjoner fra Avdeling HS, registrert i Cristin.

 • Julnes, Signe Gunn; Reitan, Laila Solli; Myrvang, Tove; Rønning, Gry & Vatne, Solfrid (2022). Use of rapid response system afferent limb to recognize and respond to deteriorating patients: An action research study. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. doi: 10.1177/20571585221124376.
 • Tøien, Tiril; Malmo, Thomas; Espedal, Lars & Wang, Eivind (2022). Maximal intended velocity enhances strength training-induced neuromuscular stimulation in older adults. European Journal of Applied Physiology. ISSN 1439-6319. doi: 10.1007/s00421-022-05045-8.
 • Brobakken, Mathias Forsberg; Nygård, Mona & Wang, Eivind (2022). Physical health impairment and exercise as medicine in severe mental disorders : a narrative review. Sports Medicine - Open. ISSN 2198-9761. 8, s. 1–19. doi: 10.1186/s40798-022-00490-3.
 • Zarea, Kourosh; Mohammadi, Eesa; Alteren, Johanne & Sayadi, Neda (2022). An Evaluation of Psychometric Properties of Needs Assessment Instruments in Patients with Coronary Artery Disease Undergoing Cardiac Rehabilitation Programs: A Systematic Review. Nurse Media Journal of Nursing. ISSN 2087-7811. 12(2), s. 269–287. doi: 10.14710/nmjn.v12i2.43808.
 • Stensen, Dina Benedicte Berg; Cañadas, Rafael A. Nozal; Småbrekke, Lars; Olsen, Karina; Nielsen, Christopher Sivert & Svendsen, Kristian [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Social network analysis of Staphylococcus aureus carriage in a general youth population. International Journal of Infectious Diseases. ISSN 1201-9712. doi: 10.1016/j.ijid.2022.08.018.
 • Bjørnshave Noe, Bodil; Angel, Sanne & Bjerrum, Merete (2022). The ICF model as a practical tool to facilitate holistic communication with individuals during their rehabilitation : a qualitative study. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 42(1), s. 42–50. doi: 10.1177/20571585211015792.
 • Stensen, Dina Benedicte Berg; Småbrekke, Lars; Olsen, Karina Standahl; Grimnes, Guri; Nielsen, Christopher Sivert & Ericson, Johanna U [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Circulating sex-steroids and Staphylococcus aureus nasal carriage in a general male population. Epidemiology and Infection. ISSN 0950-2688. 150. doi: 10.1017/S0950268822000735.
 • Malones, Bente Dale; Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans Gunder; Heggdal, Wenche Mongstad & Eines, Trude Fløystad (2022). Hva kreves for å stryke sykepleierstudenter i praksis som ikke har oppnådd nødvendig læringsutbytte? : en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 18(2), s. 1–14. doi: 10.7557/14.5544.
 • Braut, Harald; Øygarden, Olaug; Storm, Marianne & Mikkelsen, Aslaug (2022). General practitioners' perceptions of distributed leadership in providing integrated care for elderly chronic multi-morbid patients: a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1), s. 1–12. doi: 10.1186/s12913-022-08460-x.
 • Helgerud, Jan; Haglo, Håvard Pedersen & Hoff, Jan (2022). Prediction of VO2max from Submaximal Exercise Using the Smartphone Application Myworkout GO: Validation Study of a Digital Health Method. JMIR Cardio. ISSN 2561-1011. 6(2), s. 1–10. doi: 10.2196/38570.
 • Vasset, Frøydis Perny; Fagerstrøm, Lisbeth & Frilund, Marianne Louise (2022). Nurse leaders' changing roles over 25 years : a qualitative study. Leadership in Health Services. ISSN 1751-1879. doi: 10.1108/LHS-03-2022-0025.
 • Myklebust, Kjellaug Klock; Rønning, Solrun Brenk; Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2022). Terapeutisk relasjon – en hjørnestein i miljøterapi – hva viser sykepleierapportene? Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 12(3), s. 1–15. doi: 10.18261/nsf.12.3.2.
 • Hol, Hege Bente; Vatne, Solfrid; Strømskag, Kjell Erik; Orøy, Aud Jorun & Rokstad, Anne Marie Mork (2022). Norwegian nurses' perceptions of assisted dying requests from terminally ill patients : a qualitative interview study. Nursing Inquiry. ISSN 1320-7881. s. 1–9. doi: 10.1111/nin.12517.
 • Julnes, Signe Gunn; Myrvang, Tove; Reitan, Laila Solli; Rønning, Gry & Vatne, Solfrid (2022). Nurse leaders' experiences of professional responsibility towards developing nursing competence in general wards : a qualitative study. Journal of Nursing Management. ISSN 0966-0429. s. 1–8. doi: 10.1111/jonm.13745.
 • Råheim, Målfrid; Moltu, Christian & Natvik, Eli (2022). Living the dream–but not without hardship: stories about self-directed weight transformation from severe obesity. Psychology and Health. ISSN 0887-0446. doi: 10.1080/08870446.2022.2090562.
 • Bøhle, Kari; Otterholt, Eli & Bjørkly, Stål (2022). Is There an Association Between Salivary Cortisol and Dropping Out of Inpatient Substance Addiction Treatments? A Prospective Repeated Measures Study. Substance Abuse: Research and Treatment. ISSN 1178-2218. 16, s. 1–11. doi: 10.1177/11782218221106797.
 • Hol, Hege Bente; Vatne, Solfrid; Orøy, Aud Jorun; Rokstad, Anne Marie Mork & Opdal, Øivind (2022). Norwegian nurses' attitudes toward assisted dying : a cross-sectional study. Nursing: Research and Reviews. 2022(12), s. 101–109. doi: 10.2147/NRR.S363670.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2022). Den kvalitative psykologiens kraft til å forstyrre fenomenene. Qualitative Studies. ISSN 1903-7031. 7(1), s. 45–63. doi: 10.7146/qs.v7i1.133066.
 • Brask, Ole David (2022). Forutsetninger for en bærekraftig profesjonell hjelperrolle. I Hogset, Heidi; Alteren, Johanne; Jæger, Bjørn & Straume, Solveig (Red.), Bærekraft : Fjordantologien 2022. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-06293-8. s. 146–171. doi: 10.18261/9788215062938-2022-08.
 • Hogset, Heidi; Alteren, Johanne; Jæger, Bjørn & Straume, Solveig (2022). Det vanskelige bærekraftsbegrepet. I Hogset, Heidi; Alteren, Johanne; Jæger, Bjørn & Straume, Solveig (Red.), Bærekraft : Fjordantologien 2022. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-06293-8. s. 13–25. doi: 10.18261/9788215062938-2022-01.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Tangen, Gro Gujord; Eriksen, Siren & Rokstad, Anne Marie Mork (2022). Fun and a meaningful routine: the experience of physical activity in people with dementia. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 22(1), s. 1–10. doi: 10.1186/s12877-022-03149-6.
 • Myrvang, Tove & Rokstad, Anne Marie Mork (2022). Simulering og ferdighetstrening kombinert med bruk av systematiske verktøy i sykehjem : en kvalitativ studie av sykepleiernes erfaringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 12(2), s. 1–14. doi: 10.18261/nsf.12.2.1.
 • Lund, Charlotte I.; Engdahl, Bo Lars; Rosseland, Leiv Arne; Stubhaug, Audun; Grimnes, Guri & Furberg, Anne-Sofie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). The association between age at menarche and chronic pain outcomes in women : the Tromsø Study, 2007 to 2016. Pain. ISSN 0304-3959. 163(9), s. 1790–1799. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002579.
 • Eriksen, Siren ; Grov, Ellen Karine; Ibsen, Tanja Louise; Rokstad, Anne Marie Mork & Telenius, Elisabeth Wiken (2022). The experience of lived body as expressed by people with dementia : a systematic meta-synthesis. Dementia. ISSN 1471-3012. 21(5), s. 1771–1799. doi: 10.1177/14713012221082369.
 • Haglo, Håvard Pedersen; Berg, Ole Kristian; Hoff, Jan; Helgerud, Jan & Wang, Eivind (2022). Maximal strength training in patients with inflammatory rheumatic disease: implications for physical function and quality of life. European Journal of Applied Physiology. ISSN 1439-6319. 122(7), s. 1671–1681. doi: 10.1007/s00421-022-04948-w.
 • Hoel, Kari Anne; Lichtwarck, Bjørn; Væringstad, Anette; Feiring, Ingvild Hjorth; Rokstad, Anne Marie Mork & Selbæk, Geir [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms (TIME) in home care services: a cluster randomized feasibility trial. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1), s. 1–12. doi: 10.1186/s12913-022-07830-9.
 • Linkas, Jonas; Ahmed, Luai A.; Csifcsak, Gabor; Emaus, Nina; Furberg, Anne-Sofie & Grimnes, Guri [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Are pro-inflammatory markers associated with psychological distress in a cross-sectional study of healthy adolescents 15–17 years of age? : the Fit Futures study. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 10, s. 1–13. doi: 10.1186/s40359-022-00779-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Linkas, Jonas; Ahmed, Luai A.; Csifcsak, Gabor; Emaus, Nina; Furberg, Anne-Sofie & Grimnes, Guri [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). C-Reactive Protein and TGF-α Predict Psychological Distress at Two Years of Follow-Up in Healthy Adolescent Boys : the Fit Futures Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13, s. 1–12. doi: 10.3389/fpsyg.2022.823420. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauvik, Stine (2022). Sykepleieren: potet, engel og superhelt. www.rbnett.no.
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2022). Hvorfor vil ikke forskere formidle forskning til folket? Tidens Krav.
 • Bakken, Hege; Aasgård, Ingrid Krohn & Østby, May (2022). Personer med utviklingshemming kan bidra i samfunnet. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Julnes, Signe Gunn; Malones, Line Rakvåg & Vasset, Frøydis Perny (2022). «Nei takk!» til avanserte kliniske allmennsykepleiere? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Molka-Danielsen, Judith & Unhjem, Jeanette Varpen (2022). Populisme løser ikke nåtidens eller fremtidens utfordringer. Tidens Krav.
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2022). Hvorfor vil ikke forskere formidle forskning til folket? Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Larsen, Bjørn Kjetil (2022). Exploring reintegration after prison in Norway.
 • Voie, Torunn Grønseth; Isaksen, Marit Selfors; Hoel, Oddmund Løkensgard; Kristoffersen, Steinar; Raudøy, Elin Kristin & Bjørkedal, Marius Åmbakk [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Noreg manglar vernepleiarar – 7 av 10 stryk på eksamen. [Internett]. NRK.
 • Straumsheim, Jens Petter; Halliday, Martin; Hannevik, Kristian Stedal; Kristoffersen, Steinar & Reitan, Marie (2022). God kok på torget under velkomstkonserten onsdag. [Avis]. rbnett.no.
 • Hoem, Maria Gjendem; Hoem, Siv Anita & Hauvik, Stine (2022). Slik kan pasienten få en verdig siste tid i hjemmet : sykepleieren må skape en trygg relasjon med den døende og de pårørende og sørge for god kommunikasjon. https://sykepleien.no/fag. doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.89518.
 • Hoel, Kari Anne; Lichtwarck, Bjørn; Væringstad, Anette; Feiring, Ingvild Hjorth; Rokstad, Anne Marie Mork & Selbæk, Geir [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Correction: Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms (TIME) in home care services: a cluster randomized feasibility trial (BMC Health Services Research, (2022), 22, 1, (415), 10.1186/s12913-022-07830-9). BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1). doi: 10.1186/s12913-022-08308-4.
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2022). Studentene vi drømmer om. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Nordby, Christine (2022). Avvergeplikt for medarbeidere på RSS.
 • Nordby, Christine (2022). Avvergeplikt i møte med partnervold.
 • Hoel, Kari Anne; Rokstad, Anne Marie Mork; Feiring, Ingvild Hjorth; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir & Bergh, Sverre (2022). Correction: Person-centered dementia care in home care services – highly recommended but still challenging to obtain: a qualitative interview study (BMC Health Services Research, (2021), 21, 1, (723), 10.1186/s12913-021-06722-8). BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1). doi: 10.1186/s12913-022-08312-8.
 • Linkas, Jonas; Ahmed, Luai A.; Csifcsak, Gabor; Emaus, Nina; Furberg, Anne-Sofie & Grimnes, Guri [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Corrigendum: C-Reactive Protein and TGF-α Predict Psychological Distress at Two Years of Follow-Up in Healthy Adolescent Boys: The Fit Futures Study (Front. Psychol., (2022), 13, 823420, 10.3389/fpsyg.2022.823420). Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.953498.
 • Brevik, Thea Beate & Bergsagel, Ingvald (2022). Ikke alle nås via Dagsrevyen eller Digipost. [Internett]. sykepleien.no.
 • Wang, Eivind & Nyhaug, Eva (2022). Forskere: Dette er den beste styrkeøvelsen. [Avis]. bygdeposten.no.
 • Wang, Eivind; Helgerud, Jan; Raastad, Truls & Solberg, Trine (2022). Forskere: Dette er den beste styrkeøvelsen. [Avis]. Lierposten.no.
 • Julnes, Signe Gunn & Angel, Sanne (2022). The world of night shift : nurses experiences of working in the dark. International Journal of Nursing and Health Care Research. ISSN 2688-9501. 5(4), s. 1–9. doi: 10.29011/2688-9501.101301.
 • Brevik, Thea Beate & Hagen, Rigmor Sjaastad (2022). Thea Brevik har jobbet 130-150 prosent de siste åra - nå er hun i mål med doktorgraden. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Brevik, Thea Beate & Noreng, Nicholas (2022). Forsvarte doktorgraden: – Det var den beste dagen i mitt liv. [Avis]. Åndalsnes Avis.
 • Navaratnam, Muhunthan; Skjellegrind, Håvard; Austad, Bjarne; Getz, Linn Okkenhaug; Brevik, Thea Beate & Vie, Gunnhild Åberge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Effect of a multilevel intervention on prescribing of potentially addictive medications in general practice.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Brevik, Thea Beate; Leer-Salvesen, Kjartan & Bjørkly, Stål (2022). Mandatory reporting of IPV - pre-and post-test of awareness, attitudes, and experience among service providers participating in an educational intervention.
 • Sundal, Hildegunn & Ulvund, Ingeborg (2022). International clinical placement as nursing students in a paediatric ward - registered nurses’ experiences.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2022). Involvement practices in professional encounters with children [digital presentasjon].
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Ødegård, Atle (2022). Samskaping og utvikling i praksis.
 • Røvik, Kristin (2022). Når fengselssoningen styres av markedslogikker. Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO).
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2022). The needs of people with dementia and how to meet them - facilitating user-involvement and tailored services.
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2022). Tid til å tenke. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Øksenvåg, Kristin; Midtsund, Marie Durdei & Hogstad, Ingrid Johnsen (2022). Ikke kutt i skolen! : det er i barnets hverdagsliv at problemer skapes og - løses . Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik; Vatnar, Solveig Karin Bø; Fossum, Ane; Birkeland, Inger Elise; Stensland, Sveinung & Thorsvik, Ingvild Wetrhus [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Riksrevisjonen med krass kritikk av innsats mot vold i nære relasjoner. [Internett]. nrk.no.
 • Larsen, Bjørn Kjetil (2022). Umedgjørlige problemer og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Østby, May (2022). Har du hørt om fisken og trappa? Ikke det? Vernepleier.no.
 • Ødegård, Atle & Foss, Ole (2022). Han er professor og musiker: Bruker tekstene som dagbok. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Helgerud, Jan; Wulvik, Ingrid; Haglo, Håvard Pedersen; Berge, Jarle; Henriksveen, Øyvind R. & Rødahl, Jenny Mina (2022). Ny forskning gir håp : bli kvitt leddplagene. [Avis]. Dagbladet.
 • Andøl, Maren Kroken; Sørdal, Maren; Eines, Trude Fløystad & Melbye, Marita Christina Susanne (2022). Sykepleiere ønsker mer kunnskap om sepsis. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 110. doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.88965.
 • Bredvold, Ann Merethe; Bruun, Frank Jarle; Chalachanova, Anna; Kongsmo, Tom Remi; Megrund, Kari & Myren, Gunn Eva Solum [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Digital utvikling, men begrenset mulighet for utviklingshemmede! SOR rapport. ISSN 1500-8657.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2022). Nye tanker om fagutvikling. Vernepleieren i skolen.
 • Oscarsson, Christa; Jørgensen, Else; Stokke, Bjørg; Kosberg, Torbjørn; Grønningsæter, Guro & Hegdal, Tone [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Bydels: – Nettverk er sunnere enn tran. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Linkas, Jonas; Ahmed, Luai A.; Csifcsak, Gabor; Emaus, Nina; Furberg, Anne-Sofe & Grimnes, Guri [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Correction to: Are pro-infammatory markers associated with psychological distress in a cross-sectional study of healthy adolescents 15–17 years of age? The Fit Futures study (BMC Psychology, (2022), 10, 1, (65), 10.1186/s40359-022-00779-8). BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 10(1). doi: 10.1186/s40359-022-00812-w.
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Ødegård, Atle (2022). SKUP – går videre : Innlegg på FOGTPS-bloggen 2022-05-03.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2022). Kan den døendes håp bli et problem for barnet? Sykepleien.no.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Ottesen, Vibeke Kennair & Tangvald-Pedersen, Aslaug (2022). Syv kvinner drept hittil i år. [Avis]. vg.no.
 • Larsen, Bjørn Kjetil (2022). Exploring attitudes towards persons convicted of sexual crimes, among students within the field of criminal justice, health care, and social work in Norway - A pilot study.
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Bakken, Hege (2022). Personer med utviklingshemming og deres erfaringer med velferdsteknologi.
 • Johnsen, Ole Johnny; Rokstad, Anne Marie Mork & Grønnevik, Reiulf (2022). Gråt av glede da han så maleriet sitt på veggen. [Avis]. Altaposten.
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2022). Brokete norsk til besvær. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Gradovski, Mikhail; Øndes, Salim Josef & Kajamaa, Anu (2022). Mind the gap : interprofessional collaboration for reintegration after prison. Podcast: Better together : improving interagency collaboration, innovation and learning. [Internett]. Spotify.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Finanger, Hanne & Sollund, Sigrid (2022). Kvinnedrap i nære relasjoner. [TV]. Dagsnytt 18.
 • Elgaaen, Vilde; Milli, Øystein; Vatnar, Solveig Karin Bø; Finanger, Hanne & Ruud, Tor-Erling Thømt (2022). Krimpodden : mor og datter drept i Kristiansand. [Internett]. vg.no.
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Sefland, Signe (2022). Habilitering i kommunen- har vi kompetansen som trengs? [Internett]. helseinnovasjonssenteret.no.
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Aasgård, Ingrid Krohn (2022). Habilitering og miljøarbeid; et økende fagfelt som ofte handler om mer enn en tjeneste.
 • Ødegård, Atle & Sefland, Signe (2022). Hvordan bruke kjernerollemodellen? [Internett]. www.helseinnovasjonssenteret.no.
 • Ødegård, Atle (2022). Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2022). Pensum i ubalanse. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Hasic, Arif; Frantzen, Bente Weiseth; Hadi, Alaa & Tranvik, Anne Mali (2022). Ser muligheter i Kristiansund: - Jeg fikk jobb på dagen da jeg kom hit. [Avis]. Tidens Krav.
 • Foldøy, Reidun Elise; Sundal, Hildegunn & Bergersen, Ida (2022). Var alene på sykehus som barn: - Det føltes utrygt. [Internett]. kk.no.
 • Westergård, Britt-Evy; Bruun, Frank Jarle; Witsø, Aud Elisabeth; Østby, May; Myren, Gunn Eva Solum & Bredvold, Ann Merethe [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Digital utvikling – ikke for dem med utviklingshemning? Tønsbergs blad.
 • Sevaldsen, Trine Bruseth; Moe, Gjermund Øysteinsson; Haavardsen, Heidi Viviann & Feirud, Morten (2022). Glad for 62 nye studieplasser, men: - Må kjenne sin besøkelsestid. [Avis]. Tidens Krav .
 • Malones, Bente Dale & Eines, Trude Fløystad (2022). Bruk av skuespillere i simulering; en realistisk læringsaktivitet for sykepleierstudenter. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 36(1), s. 57–69. doi: 10.18261/ks.36.1.6.
 • Melbye, Marita Christina Susanne & Eines, Trude Fløystad (2022). Hvordan lære tverrprofesjonelt samarbeid? : evaluering av skyggepraksis som læringsaktivitet for sykepleiestudenter. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 36(1), s. 45–56. doi: 10.18261/ks.36.1.5.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2022). Children with special needs in Norway and Tanzania - Project Blog.
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2022). Kunnskapsutvikling krever bærekraftig debattklima. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Linge, Anita Dyb (2022). Self-efficacy and work-related factors associated with return to work in a vocational rehabilitation programme with a lifestyle focus : a prospective observational study : a fully integrated mixed methods research design. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda. ISSN 978-82-7962-318-2.
 • Jørgensen, Nanna Natalia Karpinska Dam (2022). The therapeutic mobilities of Pilgrimage Walking: A study of the health impacts of walking the Norwegian St. Olav Way. Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda. ISSN 978-82-7962-317-5.
 • Risan, Merete Stokkeland & Alteren, Johanne (2022). Å lære helsefagarbeidet uten å være lærling - enomt og usikkert. En kvalitativ studie av elevers erfaring fra alternativ Vg3 i skole. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk.
 • Brevik, Thea Beate (2022). Educational interventions on breast and cervical cancer screening. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda. ISSN 978-82-7962-319-9.
 • Larsen, Bjørn Kjetil (2022). Exploring interprofessional collaboration in the field of criminal justice in Norway : a mixed methods study of prisoners' reintegration after prison. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda. ISSN 978-82-7962-316-8.

Se alle arbeider i Cristin