Siste publikasjoner HS

Oversikt over siste publikasjoner fra Avdeling HS, registrert i Cristin.

 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Towards the responsible innovation outcomes: role of anticipation and inclusiveness, In  Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference.  ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.  ISBN 978-952-335-351-0.  kapittel. Vis sammendrag
 • Lohne, Vibeke & Dahl, Kari (2019). A courageous journey: Experiences of migrant Philippine nurses in Norway. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067. . doi: 10.1111/jocn.15107
 • Tretteteig, Signe; Rokstad, Anne Marie Mork & Thorsen, Kirsten (2019). Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende. En longitudinell narrativ studie.. Tidsskriftet aldring og helse.  ISSN 1890-4130.  23(24), s 56- 64
 • Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild & Ødegård, Atle (2019). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning.  ISSN 1366-5626. Vis sammendrag
 • Helgerud, Jan; Øiestad, Britt Elin; Wang, Eivind & Hoff, Jan (2019). Prediction of upper extremity peak oxygen consumption from heart rate during submaximal arm cycling in young and middle-aged adults. European Journal of Applied Physiology.  ISSN 1439-6319.  119(11-12), s 2589- 2598 . doi: 10.1007/s00421-019-04225-3
 • Lydersen, Stian; Fagerland, Morten & Laake, Petter (2019). Alternativer til Fishers eksakte test. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(14), s 1397- 1397 . doi: 10.4045/tidsskr.19.0238
 • Nygård, Mona; Brobakken, Mathias F; Roel, Ragnhild Bjerkem; Taylor, Joshua Landen; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Guzey, Ismail Cuneyt; Morken, Gunnar; Vedul-Kjelsås, Einar; Wang, Eivind & Heggelund, Jørn (2019). Patients with schizophrenia have impaired muscle force-generating capacity and functional performance. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.  ISSN 0905-7188.  29(12), s 1968- 1979 . doi: 10.1111/sms.13526

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Bjørn Kjetil; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2019). Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to community for male adult offenders with substance abuse issues : a scoping review. Vis sammendrag
 • Schistad, Elina; Kong, XY; Furberg, Anne-Sofie; Bäckryd, Emmanuel; Grimnes, Guri; Nina, Emaus; Rosseland, Leiv Arne; Gordh, T; Stubhaug, Audun; Engdahl, Bo Lars; Halvorsen, Bente Evy & Nielsen, Christopher Sivert (2019). A population-based study of inflammatory mechanisms and pain sensitivity.. Pain.  ISSN 0304-3959. . doi: 10.1097/j.pain.0000000000001731
 • Kohn, Ervind; Vatnar, Solveig Karin Bø; Skiphamn, Silje S.; Karlsen, Mina Liavik & Akerbæk, Eva (2019, 20. september). Vi vet ikke om 70% av partnerdrap i Norge begås av ikke-muslimske nordmenn. [Internett].  www.faktisk.no.
 • Østby, May & Oterhals, Ole Magnus (2019). Prosjektet "Jeg kan!"- Velferdsteknologi: teknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming..
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2019). Medforskning - Slik jobbet vi sammen i prosjektet "Jeg kan!".
 • Midtbust, May Helen (2019). Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem : helsepersonells og pårørendes erfaringer. Ph.d.-avhandlinger i helse- og sosialfag. 2019:2.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Fagansvarlig for en videreutdanning og forsker knyttet til studentenes læring – en mulig kombinasjon?. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:11. Vis sammendrag
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2019). Mitt hjem - Min arbeidsplass.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2019). Tvangsbegrensingsloven.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2019). Normalitet og avvik.
 • Lydersen, Stian; Fagerland, Morten & Laake, Petter (2019). Pearsons khikvadrattest. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(12) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0125
 • Bøhle, Kari (2019). Stress og dropout i rusbehandling - en prospektiv, biopsykososial studie.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Speilvendt klasserom.

Se alle arbeider i Cristin