Siste publikasjoner HS

Oversikt over siste publikasjoner fra Avdeling HS, registrert i Cristin.

 • Myklebust, Kjellaug Klock & Bjørkly, Stål (2019). The quality and quantity of staff-patient interactions as recorded by staff : a registry study of nursing documentation in two inpatient mental health wards. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  19, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12888-019-2236-y Vis sammendrag
 • Gjengedal, Eva & Lykkeslet, Else (2019). Kunsterfaring som grunnlag for erkjennelse, I: Helena Dahlberg; Sidsel Ellingsen; Bente Martinsen & Susanne Rosberg (red.),  Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv.  Liber.  ISBN 978-91-47-11345-3.  Kapittel 13.  s 301 - 316
 • Angel, Sanne (2019). Adgangen til den andens livsverden, I: Helena Dahlberg; Sidsel Ellingsen; Bente Martinsen & Susanne Rosberg (red.),  Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv.  Liber.  ISBN 978-91-47-11345-3.  Kapittel 3.  s 73 - 87
 • Sundal, Hildegunn & Lykkeslet, Else (2019). Hospitalized children : parents' and nurses' collaboration in procedural situations. Pediatric Nursing.  ISSN 0097-9805.  45(4), s 174- 179 Vis sammendrag
 • Lockertsen, Øyvind; Varvin, Sverre; Færden, Ann; Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø; Roaldset, John Olav; Procter, Nicholas G. & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Risk assessment of imminent violence in acute psychiatry : a step towards an extended model. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology.  ISSN 1478-9949. . doi: 10.1080/14789949.2019.1663898 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Myrvang, Tove; Julnes, Signe Gunn; Rønning, Gry & Reitan, Laila Solli (2019). Sykepleiernes utvikling av klinisk kompetanse i bruk av observasjons- og vurderingsverktøy til pasienter med tidlig forverring på sengepost. Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli & Sundal, Hildegunn (2019). Sykepleiers erfaring med NEWS som scorings verktøy på sengepost for å oppdage pasienter med tidlig forverret sykdomstilstand.
 • Hegdal, Tone; Skaret, Claudine & Eines, Trude Fløystad (2019). Utprøving av ny praksismodell ved bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Molde : evalueringsrapport. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:8.
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2019). Er ansvarsgruppen en god løsning?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Hol, Hege; Driller, Bardo & Panzer, Georg (2019). Når pasienten vil ha hjelp til å dø. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 27
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2019). Spesialundervisning - en risikosport?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 35
 • Johansen, Jessica; Ekeberg, Helene; Haavardsen, Heidi Viviann & Feirud, Morten (2019, 30. august). Jessica (19) og Helene (18) er blant de første elevene på nytt studie: – Hørt mye bra om skolen.  Tidens Krav.
 • Haavardsen, Heidi Viviann & Feirud, Morten (2019, 03. september). Høgskolen fortsetter å satse i Kristiansund : nytt studium klart.  Tidens Krav.
 • Sundal, Hildegunn (2019). Challenging procedure situations in hospitals - caring between encouraging the child’s receptiveness and coercing the child.
 • Reitan, Laila Solli & Sundal, Hildegunn (2019). Nurse`s experiences with NEWS as a tool in early recognition of deterioration: “Before we didn`t count respiratory frequency".
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). COLAB – Learning and Resource Center. Developing an online portal.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2019). Professional support to small children making meaning of life-threatening illness and death.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2019). A comparison of intimate partner homicide followed by suicide or not : evidence from a Norwegian national 22-year cohort.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Robbins, Rachel; Bows, Hannah; Baldry, Anna Costanza; Alisic, Eva & Devaney, John (2019). Research findings on domestic homicide.
 • Ørke, Elisabeth Christie; Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2019). A comparison of women with one or multiple IPV relationships regarding previous domestic violence.

Se alle arbeider i Cristin