Siste publikasjoner HS

Oversikt over siste publikasjoner fra Avdeling HS, registrert i Cristin.

 • Werner, Guro Fiskergård (2019). Opplevelse og forståelse av likeverd, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 15.  s 159 - 169
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Arbeidsprosessen og prinsipper for inkluderende forskning, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 4.  s 55 - 62
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Asmyhr, Åse; Moe, Sissel & Hellzen, Ove (2019). Medforskning i "Mitt hjem - Min arbeidsplass", I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 3.  s 38 - 54
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Leer-Salvesen, Kjartan & Bjørkly, Stål (2019). Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence: A Mixed Methods Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse.  ISSN 1524-8380.
 • Halse, Ingeborg; Bjørkløf, Guro Hanevold; Engedal, Knut; Rokstad, Anne Marie Mork; Persson, Karin Ester Torun; Eldholm, Rannveig Sakshaug; Selbæk, Geir & Barca, Maria Lage (2019). Applicability of the locus of control of behaviour scale for people with dementia. Aging & Mental Health.  ISSN 1360-7863. . doi: 10.1080/13607863.2019.1652244
 • Vossius, Corinna Elisabeth; Selbæk, Geir; Benth, Jūratė Šaltytė; Wimo, A.; Engedal, Knut & Rokstad, Anne Marie Mork (2019). Cost analysis of day care centres in Norway. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: 10.1371/journal.pone.0219568
 • Holmboe, Morten; Leer-Salvesen, Kjartan & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Avvergingsplikten og mishandling i nære relasjoner - en flerfaglig tilnærming. Del II. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (3) Vis sammendrag
 • Strandenæs, Margit Gausdal; Lund, Anne & Rokstad, Anne Marie Mork (2019). Facilitation of activities for people with dementia in day care: a qualitative study exploring the experiences of staff. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390. . doi: 10.2147/JMDH.S198024

Se alle arbeider i Cristin

 • Albæk, Ane Ugland; Ekeland, Tor Johan; Sanner, Marit & Grabovac, Glorija (2019). Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?.
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Sluttord: Hva nå? : implikasjon for videre arbeid, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 18.  s 197 - 202
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Bromstad, Thrine Marie Nøst & Huseby, Pernille (2019, 09. juli). Studenter vil bedre barns rettigheter gjennom nytt prosjekt.  Romsdals Budstikke.
 • Bachmann, Liv (2019). Mechanical and pharmacological restraint in psychiatric wards in Norway.
 • Ødegård, Atle (2019). Jeg vi'kke inn (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Vuggesang for barn i alle aldre (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Lockertsen, Øyvind; Varvin, Sverre; Færden, Ann & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Short-term risk assessment and imminent violence adjusted for repeated measurements: Differences among diagnostic subpopulations. Vis sammendrag
 • Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret & Ulvund, Ingeborg (2019). Women’s childbearing location preferences in Southern Ethiopia : a qualitative study.
 • Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2019). Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem.
 • Haavardsen, Heidi Viviann (2019, 06. juli). Skal utdanne helsesykepleiere i Kristiansund.  Tidens Krav.
 • Bergset, Susan; Nygård, Vibecke Vågøy; Sandbakk, Mari Mørkeset & Eines, Trude Fløystad (2019). Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  107 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.76718 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin