Ledige studieplasser 2019

Her kan du se de ledige studieplassene ved Høgskolen i Molde som kommer på restetorget til Samordna opptak. 

Bilde av inngangspartiet til Høgskolen i Molde

Slik søker du på ledige studieplasser

https://sok.samordnaopptak.no/#/studies (ekstern lenke Samordna opptak).

19. juli blir det lagt ut liste over ledige studieplasser. Da har du én dag på deg til å se om det er nokre ledige studieplassar du ønskjer å søkje på. 

Fra 20. juli kl. 09.00 kan du søke på ledige studieplassar. Det er løpande opptak til de ledige plassene. Det vil siat du må søke så raskt som mulig fra dette tidspunktet. Viss det er flere søkere enn ledige studieplasser, vil ikke alle få tilbud om studieplass. Det er de første som har søkt som blir vurdert for tilbud.

Følgende studier fra Høgskolen i Molde legges ut på restetorget:

  • Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi
  • Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi
  • Årsstudium i bedriftsøkonomi 
  • Årsstudium i statsvitenskap

Sist oppdatert 19.07 klokken 09.00

Her kan du lese mer om studiene:

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Fremtidens arbeidsliv trenger bærekraftige strategier og bærekraftige forretningsmodeller. Ledere som vil lykkes må finne måter å gjøre bærekraft til muligheter og konkurransefortrinn for virksomheten. Høgskolen i Moldes logistikkprogrammer fokuserer på effektiv ressursbruk. Studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal gi grunnlag for å utvikle og drifte virksomheten blant annet i samsvar med økologiske prinsipper, for å bidra til bærekraftig økonomisk virksomhet.

Se mer om studiet her.

Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med innslag fra logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, transportfag, prosjektledelse, olje- og gassteknologi og HMS. Valgmulighetene i grunnstudiet er store.

Se mer om studiet her.

Årsstudium i bedriftsøkonomi

Kunnskapene du får ved et årstudium i bedriftsøkonomi er nyttige i alle type yrker og i en rekke bransjer. Du vil få et innblikk i en rekke konkrete problemstillinger som du til daglig kan møte i en virksomhet.

Se mer om studiet her.

Årsstudium i statsvitenskap

Som statsviter får du unik innsikt i politiske prosesser og institusjoner i Norge og internasjonalt og du kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.
Studiet er egnet både for deg som kommer rett fra videregående skole, og for deg som har vært noen år i yrkeslivet. Studiet er godkjent som 1-årig videreutdanning for lærere og er et fint tillegg for deg som tenker å ha utdanning innenfor medier eller juss.

Se mer om studiet her.
 

 

Publisert 19. juli 2019 01:00 - Sist endret 19. juli 2019 14:16