Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022
Illustrasjonsbilde (Colourbox.com)

Petroleumslogistikk.  Colourbox.com.

Programmets innhold

Olje- og gassnæringen sysselsetter mange mennesker langs hele kysten. Med store svingninger i oljepriser og fokus på effektivitet, presses næringen til å tenke ressursutnyttelse og kostnadsreduksjon for å opprettholde lønnsomheten. Studiet i petroleumslogistikk og økonomi fokuserer på å skape bedre lønnsomhet og flyt i de tjenestene som plattformene og installasjonene på sokkelen er avhengig av.

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med innslag fra logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, transportfag, prosjektledelse, olje- og gassteknologi og HMS. Valgmulighetene i grunnstudiet er store.

Tidligere student Hilda B. Kleppe.
"Det mest positive ved å studere ved HiMolde, er at skolen er så spesialisert innen logistikk.  Dette sikrer kvalitet på fag og forelesere.  I tillegg er det fint å oppleve Nordmøre."