Offentlig journal

Offentlig journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra HiMoldes elektroniske postjournal.

Opplysningene ligger tilgjengelig på nettet for de siste 6 månedene. 

For innsyn i eldre journaler, kontakt post@himolde.no.

Publisert 11. okt. 2018 11:18 - Sist endret 22. nov. 2022 11:19